Betegség miatt elmarad Szabó T. Attila VBE-előadása

Tisztelt Érdeklődők! Sajnálattal közöljük, hogy Szabó T. Attila november 21-re tervezett VBE-előadása betegség miatt ELMARAD. Nem véglegesen azonban: az előadást 2018 áprilisára tervezzük újra. A részletekkel időben jelentkezünk. Megértésüket köszönjük!

Interdiszciplináris párbeszéd VI. Mikro- és makrovilágok

A Bolyai Társaság a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel közösen idén hatodik alkalommal szervezi meg az Interdiszciplináris párbeszéd konferenciát. Idei központi témáink: Mikro- és makrovilágok.

PROGRAM
PÉNTEK, október 20. 
Helyszín: Jókai (Napoca) u., 11. sz., Ferdinand terem

9:45–10:00 A KONFERENCIA MEGNYITÁSA
10:00–10:20 Barabás Réka: Változó tulajdonságok és törvényszerűségek a makro- és mikroanyagok világában
10:25–10:45 Molnár-Bodrogi Enikő: Mikro- és makrovilágok határjárói Fennoskandiában
10:50–11:10 Csata Adél: Egy interdiszciplináris prédikáció: Benkő József Téli bokrétája
11:15–11:35 Bulcsú László: Községiség, avagy az igazgatásilag összevont települések problematikája Romániában egy eset tükrében

11:35–11:55 SZÜNET

11:55–12:45 Hadas Miklós: A mikromakro-problematika és a szociológiai képzelet

13:00–15:00 EBÉD

Helyszín: BBTE főépülete, II. emelet, Augustin Maior (239. sz.) terem

15:00–15:20 Nagy László: A kvantummechanika törvényei és a makroszkopikus világ
15:25–15:45 Berszán Lídia – Fodor Rita: Az egyéni álmoktól a közösségépítésig: a ‘wallpaintig’ módszer mikro és makroszintű hatásai
15:50–16:10 Bodó A. Ottó: A politika keze belóg a színházba
16:15–16:35 Varga P. Ildikó: (Kultúr)politikák. A La Fontaine Társaság első évtizede

16:35–16:55 SZÜNET

16:55–17:15 Lakatos Artur – Nagy Egon: Az új világ (Európa) rend. Joel Kotkin 19 törzse és a két- vagy többsebességes Európa
17:20–17:40 Lakatos-Fleisz Katalin: Széles távlatok és apró részletek Szentkuthy Miklós prózájában

17:45–18:00 A BOLYAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

18:00:00 ÁLLÓFOGADÁS

SZOMBAT, október 21. 
Helyszín: BBTE főépülete, II. emelet, Augustin Maior (239. sz.) terem

10:00–10:20 Péter István: A reformáció mikro- és makrokörnyezete
10:25–10:45 Bakos Áron: „Az a rendbeli nagyon jó volt!” A narratív makrostruktúrák és a mikrotörténeti elbeszélés
10:50–11:10 Szabó Béla: Értékek, attitűdök és dilemmák a társadalom mikro- és makrovilágában
11:15–11:35 Péter László: Szabadság a hegyen. Tiltott labdarúgás Ceauşescu Romániájában

11:35–11:55 SZÜNET

11:55–12:45 Gergely Árpád László: Gravitációs hullámok, felfedezésük és a 2017-es Fizikai Nobel-díj

13:00 EBÉD

Tíz éves az Egyetemi Műhely Kiadó

A Bolyai Társaság által fenntartott Egyetemi Műhely Kiadó tíz éve jelentet meg az egyetemi oktatást segítő és kutatási eredményeket publikáló egyetemi tankönyveket, jegyzeteket, monográfiákat, konferencia- és tanulmányköteteket. Ebből az alkalomból kerekasztal-beszélgetést szervezünk a Kiadó tevékenységéről és a hazai magyar nyelvű tudományos könyvkiadás helyzetéről. Részt vesznek: Benedek József egyetemi tanár, a kiadói tanács tagja; Bilibók Renáta felelős kiadó; Fazakas Emese egyetemi docens, szerző, szerkesztő; Rigán Lóránd, a Korunk és a Komp-Press Kiadó szerkesztője. Felvezetőt tart Veress Károly egyetemi tanár, az EMK alapító igazgatója.

Időpont: 2017. augusztus 17, csütörtök 16-18 óra.
Helyszín: BBTE, központi épület (Kogălniceanu/Farkas u. 1. sz.), I. emelet, Böhm Károly terem.

A rendezvényen az EMK kiadványai is hozzáférhetők lesznek az érdeklődők számára.

Zece ani de la înființarea Editurii Egyetemi Műhely
Deja de zece ani apar manuale și cursuri universitare, monografii, volume de studii și conferințe publicate de Editura Egyetemi Műhely, înființată în cadrul Societății Bolyai. Cu această ocazie organizăm o masă rotundă despre activitatea editurii și despre condițiile și
posibilitățile de editare a publicațiilor științifice în limba maghiară. Vor participa: Benedek József, profesor universitar, membru în consiliul științific al editurii; Bilibók Renáta, redactor responsabil; Fazakas Emese, conferențiar universitar, autor, redactor; Rigán Lóránd, redactor la revista Korunk și la Editura Komp-Press. Cuvânt introductiv și moderare: Veress Károly, profesor universitar, director
fondator al Editurii Egyetemi Műhely.

Data: 17 august 2017, joi, orele 16-18.
Locul: Clădirea centrală UBB (Str. Kogălniceanu nr. 1), etaj I., sala Böhm Károly.

În cadrul evenimentului vor fi expuse și publicațiile apărute la editură.

Virtuális Bolyai Egyetem – S. Varga Pál: A közös gyászmunka narratívái. A kollektív trauma Arany János lírájában

A Virtuális Bolyai Egyetem rendezvénysorozat májusi előadásán, az Arany Jánosra emlékező ünnepi év kontextusában május 23-án S. Varga Pál akadémikus, a Debreceni Egyetem professzora, az Arany János-életmű elismert kutatója lesz a kolozsvári Bölcsészettudományi Kar vendége. A résztvevők arra kapnak majd rálátást, hogy Arany és költeményei mikor, miért és hogyan idéznek fel közösségi traumákat.

„A kollektív trauma olyan rés, amelyen át a lét eredendő értelemnélkülisége tör be egy kultúra rendezett és értelmes világába. A trauma értelemromboló egyedisége közös tapasztalattá,  s  ezáltal új narratívaképző erővé válik; […] A közös gyászmunka értelemadó narratívává válhat, vagy legalábbis beépül a hagyományos narratívákba.” S. Varga Pál a mellett érvel, hogy Arany János lírájában a szabadságharc elbukása által kiváltott érzelmi reakció nem indulat formájában tört felszínre, mint például Vörösmarty Mihály, Setét eszmék borítják…, vagy az Átok című költeményeiben, de egyértelműen értelmezhető a kollektív válságjelenség feloldására tett kísérletként, gyászmunkaként.

Varga Pál egyetemi tanár, akadémikus a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területe a klasszikus magyar irodalom, líratörténet, eszmetörténet és kritikatörténet, a nemzeti irodalom paradigmája a 19. században. Előadásában Arany líráját egy átfogó, összefüggéseiben értelmező izgalmas olvasatban ismerhetjük meg.

 

Időpont: 2017. május 23. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Marianum, Horea u. 31.), Eminescu terem

Könyvbemutató

A Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely keretén belül Korondi Ágnes Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban c. kötetét Deák Zsuzsanna, a Papp Kinga által szerkesztett, „… sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele” c. kötetet Nagy Emőke mutatja be.

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Dézsi (110) terem

Időpont: 2017. május 22., 17:30

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Virtuális Bolyai Egyetem – Ercsey-Ravasz Mária: Agyi hálózatok modellezése: az egértől a majomig

A Virtuális Bolyai Egyetem következő előadásának meghívottja Ercsey-Ravasz Mária, a BBTE Magyar Fizika Intézetének munkatársa.

Az agykutatók legfőbb célja megérteni, hogyan működik az agyunk, de ehhez képest még az agy fizikai szerkezetét sem ismerik elég jól. Míg a szürkeállományban a neuronok csak közeli szomszédokkal tudnak kommunikálni, a fehérállományt olyan hosszú axonok töltik ki, amelyek a funkcionális területek közti információcserét biztosítják. A különböző funkcionális (tehát látásért, hallásért, érzékelésért felelős) területeket nagyrészt azonosították, de a köztük levő kötések feltárásához bonyolult kísérletek kellenek.
Mi ilyen kísérleti adatokat tanulmányoztunk az egérben, patkányban és a majomban. Kimutattuk, hogy a hálózat nagyon sok lokális, globális és súlyozott tulajdonságát meg lehet magyarázni egy egyszerű modell segítségével, amely egy távolságszabályra épül. Az összehasonlítások segítenek feltárni a hálózatok invariáns tulajdonságait, amelyek megmaradnak a különböző fajokban, de ugyanakkor érdekes különbségek is akadnak. Például jelentősen ritkábbak és gyengébbek a hosszú távú kötések a majomban, mint az egérben. Ebből már sejthető, hogy az emberi agyban ezek a távoli kötések még gyengébbek kell legyenek, és ez magyarázatot jelenthet bizonyos betegségek gyakoriságára, mint az Alzheimer-kór és a szkizofrénia.

Az esemény plakátja itt tekinthető meg.

Időpont: 2017. május 9. (kedd), 18 óra

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Victor Marian terem (II. emelet)

 

 

Communitas Alapítvány – Pályázati felhívás könyvkiadásra

Kedves Kollégák!

A Communitas Apalítvány Könyvkiadás Szaktestülete kiírta az idei könyvkiadási pályázatát. A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó ebben az évben is vállalkozik pályázatok benyújtására és a támogatást nyert kiadványok megjelentetésére.

A Bolyai Társasághoz beküldendő pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlap (csak a kiadványra vonatkozó részeket kell kitölteni: római II., III. alpont sárgával jelölt szekciói, valamint a teljes 1. sz. melléklet!);
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett végleges kézirat elektronikusan és kinyomtatva;
 • 2 szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőitől, a véleményezők saját kezű aláírásával, az elérhetőségüket is feltüntetve.

A pályázatban való részvétel feltétele a 2017. évi BT tagsági díj befizetése.

A pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyeket megtalálnak a csatolmányban. Kérjük, a mellékelt űrlapon dolgozzanak!

A megadott feltételeket nem teljesítő pályázatok formailag hibásnak számítanak és nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

 

A pályázati űrlapokat elektronikusan, a pályázatra benyújtandó kéziratokat elektronikusan (CD-n, DVD-n) és papíralapon (kinyomtatva és spirálozva) juttassák el a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó irodájába illetve e-mail címére: [email protected] A pályázat benyújtási határideje a Bolyai Társasághoz 2017. április 24. Ezt követően beérkező pályázatokat ebben a pályázati körben nem áll módunkban figyelembe venni!

A Bolyai Társaság által benyújtható pályaművek száma legtöbb 12 lehet. Ha ennél több pályázat érkezik be, a Bolyai Társaság vezetősége dönt arról, hogy mely pályázatokra igényelnek támogatást a Communitastól.

 

A fentieken kívül kérjük, vegyék még figyelembe:

 • A Bolyai Társaság könyvkiadással kapcsolatos határozata értelmében pályázatra csak végleges, szerkesztett kéziratot lehet benyújtani, a szaklektori vélemények kíséretében. A támogatás elnyerése esetén kizárólag a nyomdai előmunkálatokra (korrektúra, tördelés) kerülhet sor!
 • A Communitas szaktestülete 2017. június 30-án bírálja el a beérkezett pályázatokat. A támogatott kiadványokat megjelentetésére csak az eredményhirdetést követően kerülhet sor.

 

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta, Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz., mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Dr. Veress Károly, a kiadó igazgatója

Konferenciafelhívás: Mikro- és makrovilágok. Interdiszciplináris párbeszéd VI.

Mikro- és makrovilágok

Interdiszciplináris párbeszéd VI., konferenciafelhívás

 

„A parányi események, az egyéni tettek aprólékos rekonstrukciója éppen azért fontos, hogy feltáruljanak előttünk a rendszerek bonyolult következetlenségei, melyek réseiben és hézagaiban az emberi szubjektivitás, maga a szabad akarat nyilvánul meg.” (Giovanni Levi: On Microhistory. Ford. Gyáni Gábor)

2015. április 18-án Mi és a többiek – Wir und die Anderen címmel nyitott kiállítást a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum.[1] A kiállítás, elsősorban az emberi gondolkodás rendszerező jellegére alapozva, a kultúrák egyes szegmenseit dobozokban állítja ki, azonban a dobozok ugyanabban a kontextusban: a múzeum terében jelennek meg. A szisztematizáló gondolkodás a világ, de elsősorban a tudomány különböző aspektusait rendszerekben látja. Mégis, a világ, s ezen belül a tudomány nem tekinthető elszigetelt rendszerek halmazának („Akár egy halom hasított fa…” József Attila). Amint Giovanni Levi is felveti: a makrovilág a mikrovilágok összességéből, kölcsönhatásaiból, együttes és önálló működéseiből áll össze, a mikrorendszerek pedig nem létezhetnek az egésztől függetlenül. Az univerzális jegyei a partikuláris nézőpontok keresztmetszetén ragadhatók meg.

Mikro- és makrovilágok viszonya: kölcsönhatásai, különbségei minden diszciplína területén kérdezésre sarkallnak. A globális, emberi kultúra a maga elvontságában alig megragadható, viszont tovább bontható, és kisebb-nagyobb földrajzi területek, társadalmi rétegek, szociális csoportok, lokális és individuális kultúrák közös jegyeiként rajzolódhat ki. És fordítva: az egyén tudatosan vagy tudattalanul olyan kultúra keretében működik, amelyet talán soha nem verbalizál, viszont önkéntelenül soha nem szakad el tőle. A történelmi mesternarratíva egyéni elbeszélésekben árnyalódik. Egyetemes etikai problémák és felhívások számos helyi és egyéni, kulturális, szociális, gazdasági stb. szűrőn keresztül dekantálódnak az egyénben. Az egzakt tudományok évtizedeken és fényéveken átívelő folyamatokat modelleznek az átláthatóság, beláthatóság érdekében.

A mikro- és makrovilágok közötti átjárás módszertani váltást is feltételez. A szemlélő-elemző lépték- és arányváltásra kényszerül, hogy ne csupán a mennyiségi és méretbeli, hanem a minőségi változásokat is érdemi vizsgálatnak vethesse alá, hiszen a mikrorendszer nem csupán „ugyanaz kicsiben”: a két világ bonyolult kölcsönhatása nem írható le pusztán tükrözésként, leképezésként, sokkal inkább szemlélhető norma és egyéni applikáció hangsúlyozottan kétirányú viszonyaként.

Javasolt kérdések, témakörök:

 • Mennyiben egyeznek meg vagy különböznek a megismerés módszerei mikro- és makrorendszerekben?
 • Milyen minőségi és mennyiségi különbségek vagy azonosságok vannak a mikro- és makrorendszerekben lejátszódó folyamatok között?
 • Hogyan befolyásolják a makroszkopikus rendszerek állapotát, viselkedését az őket alkotó mikroszkopikus építőelemekben lejátszódó folyamatok?
 • Milyen különbségek vannak a makro- (kozmikus) és mikro- (atomi, szubatomi) rendszerek leírására használatos törvények között?
 • Mennyire különböznek vagy egyeznek a megfigyelt folyamatok mikro- es makrokörnyezetben? Hogyan befolyásolhatók a folyamatok makroszkopikus jellemzői mikroszkopikus beavatkozások révén?
 • Hogyan befolyásolják az élőlények mint makroszkopikus rendszerek viselkedését, állapotát a mikroorganizmusokkal való kölcsönhatás?
 • Hogyan azonosítható rendszerek állapota, viselkedése és a bennük lejátszódó mikroszkopikus (pl. sejten belüli) folyamatok közötti ok-okozati kapcsolat?
 • Hogyan befolyásolják a makrorendszerek (pl. országok) egyensúlyát a mikrorendszerekben (kis közösségekben) lejátszódó folyamatok?
 • Kontrollálhatók-e a makrorendszerek a mikrorendszerekben lejátszódó folyamatok befolyásolásával?
 • Milyen zenei töredékek, idézetek találhatók nagy zeneszerzők műveiben?
 • Hogyan jelenik meg, hogyan követhető partikuláris nézőpontok pluralitása (mikrotörténelem) a normatív (mainstream) történetírásban?
 • Hogyan csapódnak le az individuumok szintjén egyetemes etikai imperatívuszok, univerzáliák?
 • Milyen módszerek szükségesek a szinkrón és diakrón változások tanulságainak, követkeményeinek értelmezésében?

A Bolyai Társaság a BBTE-el együttműködve ebben az évben is alkalmat teremt a párbeszédre egy újabb nemzetközi interdiszciplináris konferencia megszervezésével, Mikro- és makrovilágok címmel, október 20-21-én. A szervezőbizottság a konferencia interdiszciplináris jellegéből adódóan arra kéri az előadókat, a felkészülés során legyenek tekintettel arra, hogy az előadások nem szakmabeliek számára is érthetőek és követhetőek legyenek.

Részvételi szándékát és előadásának munkacímét, kérjük, közölje június 15-ig, a legfeljebb 500–600 betűs kivonatát pedig küldje el szeptember 4-ig a [email protected] email-címre!

A konferencia szervezőbizottsága fenntartja a jogot, hogy csak azokat az előadás-javaslatokat illessze a konferencia programjába, amelyek a beérkező kivonatok alapján a jelzett témakörhöz tartozónak bizonyulnak.

A konferencián elhangzott előadásokat önálló kötetben megjelentetjük. A részletes program összeállítása után a formai követelményeket megküldjük a résztvevőknek. A publikálásra előkészített szövegváltozatokat 2017. december 1-ig ugyancsak a fenti e-mail címre kérjük beküldeni.

A részletes programot további körleveleinkben ismertetjük.

 

A közelgő együttműködés reményében sikeres munkálkodást kívánunk!

 

Kolozsvár, 2017. március

A konferencia szervezőbizottsága:

Dr. Gábor Csilla, a Bolyai Társaság elnöke

Dr. Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese

Dr. Péter István

Dr. Borbély Sándor

Dr. Berszán Lídia

Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő

Dr. Veress Károly

Bilibók Renáta

[1] Foster Hannah: Dobozba zárt vélemény – a skatulyázás kényszere. 2015. 06. 12. http://magyarmuzeumok.hu/kiallitas/2544_dobozba_zart_velemeny_%E2%80%93_a_skatulyazas_kenyszere Leolvasva: 2017. 03. 10.

Virtuális Bolyai Egyetem – Fodor Pál: Zrínyi és Szulejmán – mítosz és valóság

1566-ban világtörténelmi jelentőségű események zajlottak Szigetvár falain belül és kívül. A Zrínyi Miklós vezette védők a végsőkig kitartottak az ötvenezer fős ostromló török sereggel szemben, és ezzel óriási szolgálatot tettek Európának. Miért indult ismét Magyarországra Szulejmán? Miért vállalta a biztos vereség tudatában a vár védelmét Zrínyi? Mi történt az ostrom utolsó napjaiban a szultáni sátorban és a várban? Miért és miként tartották titokban a török táborban a szultán halálát? Hol épült fel Szulejmán síremléke a későbbiekben? Miért merült ez feledésbe, és miként sikerült megtalálni a sírkápolna és a mellette kialakult zarándokváros főbb épületeinek maradványait? Mit jelent Zrínyi és Szigetvár a magyar és Szülejmán a török nemzeti tudat számára? Ezekről a kérdésekről lesz szó Fodor Pál „Zrínyi és Szulejmán – mítosz és valóság” című előadásában.

Időpont: 2017. április 4. (kedd), 18 óra

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Aula Magna

Communitas Alapítvány – Pályázati felhívás művelődési tevékenység támogatására

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása.[1] A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása;

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete a pályázatokat 2017. május 5-én bírálja el. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

 1. A programmal kapcsolatos tudnivalók 
 • A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.
 • A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni. Megkérjük, csakis elektronikusan, a jelen levélhez mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak!
 • A pályázatokat kérjük 2017. április 3. (hétfő), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: [email protected]. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.
 • Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentáció összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megadja.
 • A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.
 1. A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók: 
 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

 

[1] http://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-muvelodesi-tevekenyseg-tamogatasara-9

Tagged , , , , ,