VBE – Vincze Hanna Orsolya: Digitális humaniórák

A Virtuális Bolyai Egyetem márciusi meghívottja, Vincze Hanna Orsolya Digitális humaniórák címmel tart előadást.

A digitális technológiák elterjedése a humántudományokat is átalakítja: a számítógépes rögzítési és feldolgozási lehetőségek az emberi kultúra, az emlékezet, a tudás rögzítésének és hozzáférhetővé tételének új, látványos eszközeit és felületeit teremtette meg. A digitalizáció új lehetőségei ugyanakkor új kérdéseket is felvetnek. Más-e a digitális szöveg vagy egy digitalizált forrás létmódja? Milyen új megismerési, megértési lehetőségeket hordoz egy virtuális gyűjtemény vagy egy digitalizált archívum? Másként értjük-e meg a digitális humaniórák eszközrendszerével és szűrőin keresztül a kultúrát, és a kultúra által önmagunkat?

Időpont: 2019. április 9. (kedd), 18 óra

A helyszínről az érdeklődőket időben értesítjük!

Mentés másként pedagógia konferencia 2.

Könyvbemutató

A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó Ráció Kiadóval közösen gondozott kiadványát, Berszán István Ritmikai dimenziók c. kötetét mutatja be.
A beszélgetést Selyem Zsuzsa moderálja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31. sz.), Popovici terem

Időpont: 2019. március 4. (hétfő), 18 óra

Támogassa a Bolyai Társaságot adója 2%-ával

Tisztelt Kollégák!
A jövedelemadó 2%-a átirányításának határideje 2019. március 15.
Fontos, hogy ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, jövedelmünknek azt a részét olyan szervezethez irányítsuk, amelynek céljaival egyetértünk.

Aki jövedelemadója 2%-át a Bolyai Társaságnak ajánlja fel, ezt az összeget voltaképpen saját szakmai céljainak finanszírozására fordítja.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságot kívánja támogatni, kérjük, töltse ki a Bolyai Társaság adatait már tartalmazó űrlapot saját adataival, és mellékelje az adóbevallásához. Az űrlap letölthető innen: 2%BT.

Amennyiben igény van rá, az űrlapot eljuttatjuk kinyomtatva.

Köszönettel,


Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár,
a Bolyai Társaság elnöke
2019. február 14.  

                                             

Szakmai beszámoló a 2018-as évről

A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó, célkitűzéseinek megfelelően, illetve korábbi tevékenységünkkel összhangban saját rendezvényeket és a kolozsvári BBTE magyar intézeteinek rendezvényeit támogatta anyagilag és adminisztratív szempontból. Alapvető törekvésünk, hogy rendezvényeink kilépjenek a szűk egyetemi közegből, hogy a laikus érdeklődőket is megszólítsák, idén is megvalósult.

Rendezvényeink

2018-ban a Bolyai Társaság a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel közösen hat Virtuális Bolyai Egyetem-előadást szervezett meg. Meghívottaink voltak:

Tóth Zsombor: Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban (2018. március 6.)

Homa Ildikó: Pszicho-szóma vagy szomato-psziché? (2018. március 13.)

Szabó T. Attila: Festetics Imre és a genetika tudományának a megszületése: „A Természet Genetikai Törvényei” (1819) (2018. április 24.)

Ludányi Ágnes: Veszélyes vagy biztonságos 21. század?

Hadnagy József: Kapcsolataink összekötnek vagy elválasztanak? (2018. május 22.)

Fazakas Sándor: Kübernetika – egy elfelejtett teológiai tudomány aktualitása (2018. november 13.)

            Igyekeztünk, hogy előadóink képviseljék úgy a helyi (kolozsvári, erdélyi) tudományos szférát, mint a magyarországi kutatói és oktatói köröket.

 • A Bolyai Társaság 2018. október 20-án megszervezte az Interdiszciplináris párbeszéd-sorozat hetedik konferenciáját. Témául a következő fogalompárt választottuk: Fény és árnyék. Konferenciánkon 15 előadás hangzott el, plenáris előadóink Korondi Ágnes (Szent Lúcia, a „fény útja” a késő középkori magyarországi irodalomban) és Néda Zoltán (Az árnyékból kimért fénysebesség) voltak.
 • A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó nyílt napot szervezett a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül, amelyen tudományos előadások vetítésére került sor:
 • Rendezvénytámogatás

A Bolyai Társaság idén is hozzájárult a BBTE magyar intézetei rendezvényeinek szervezéséhez, támogatásához.

 • Konferenciák:
  • Az első MentésMásként pedagógia konferenciát a BBTE BTK Láthatatlan Kollégiumával közösen szerveztük. Az előadások, műhelyek és kerekasztal-beszélgetések során az oktatási rendszert érintő általános kérdéseket (pedagógusképzés, gyermekszegénység, szociális hátrány, inklúzió, rasszizmus, abúzus) egy-egy gyakorlati támponton, tanítási tapasztalaton, bevált módszeren keresztül közelítették meg.
  • A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karának Magyar Történeti Intézete Kastélytúrát és gasztrovizsgát szervezett 2018. júniusában, amely során Marosvécsre, Görgényszentimrére, Gernyeszegre, Komlódra és Válaszútra látogattak.
 • Infrastrukturális fejlesztések:
  • 2018-ban jelentős pénzösszeget különítettünk el a BBTE magyar intézeteinek régen aktuális infrastrukturális fejlesztésére. A fejlesztés keretén belül asztali számítógépet vásároltunk a Magyar Történeti Intézet, valamint a Magyar Irodalomtudományi Intézet számára, egy-egy nyomtatót a Magyar Irodalomtudományi Intézetbe és a Református Tanárképző Intézetbe, a Zenepedagógiai Intézetnek gitárokat és kottatartó állványokat vettünk, a Szociális Munkásképző Intézetnek pedig egy laptopot rendeltünk.
  • A Bolyai Társaság saját infrastruktúráját is fejlesztette. Felújításokat hajtottunk végre az irodában (külső festés, padlószőnyeg cseréje), emellett új laptopot és fényképezőgépet is vásároltunk.
 • ETDK-különdíj:

2017-ben újraélesztettük az ETDK-n kiosztandó Bolyai Társaság-különdíjat. A BT vezető tanácsa 2018-ban immár második alkalommal jutalmazta egy ETDK-n résztvevő hallgató magas színvonalú, interdiszciplináris munkáját. A TDK-ra benyújtott dolgozatok címei és kivonatai alapján tematikailag megfelelő dolgozatokat válogattunk ki. A különdíj idei nyertese Magyari Mátyás volt. A díj összege egyenként 350 RON volt.

Könyvkiadás

2018 folyamán 9 saját kiadványt gondoztunk:

 • Tárkányi János: Vizuális kommunikáció
 • Roth Mária – Antal Imola – Dávid Kacsó Ágnes – László Bodrogi Éva: Bevezetés a gyermekvédelembe
 • Berszán István (szerk.): A reformáció aktualitásai
 • Bilibók Renáta – Borbély Sándor (szerk.): Mikro- és makrovilágok
 • Rüsz-Fogarasi Enikő (főszerk.): Erdélyi évszázadok III. Hagyomány és újítás a 21. századi könyvtárban
 • Veress Károly: A kultúra hermeneutikája
 • Veress Károly (szerk.): Az interkulturalitás és a posztkulturalitás határán. (Hagyománykritikai és aktuálfilozófiai vizsgálódások)
 • Birta-Székely Noémi (szerk.): Tanárok Vagyunk Akadémia. Olvasás – lélek – tanulás
 • Toth Szilárd: Kompetenciaorientált történelemtanítás

Társkiadóval megjelent kiadványaink:

 • Berszán István: Ritmikai dimenziók. Az irodalomtól a gyakorlásfizikáig.
 • Dövényi Zoltán – Ferkelt Balázs – Tonk Márton – Murádin János Kristóf (szerk.): Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik
 • Demeter M. Attila: Korunk politikai filozófíájaKarácsony

Bethlen Gábor Alap – központi pályázat 2019

Kedves Kollégák!

A Bethlen Gábor Alap kiírta idei, A magyar kultúráért és oktatásért című központi pályázatát. A Bolyai Társaság idén is vállalja a pályázatok összegyűjtését és benyújtását.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2018. évi tagsági díjat kifizetni!

 Pályázatot lehet benyújtani a következő témákban:

 1. I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN RENDEZVÉNYENKÉNT MAXIMUM 150.000, INTÉZETENKÉNT (AMENNYIBEN TÖBB RENDEZVÉNNYEL PÁLYÁZNAK) MAXIMUM 300.000 FT KÖLTSÉGVETÉSŰ PÁLYÁZATOKAT FOGADUNK EL! TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRA SZINTÉN 300.000 FT PÁLYÁZHATÓ INTÉZMÉNYENKÉNT![1]

 A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése
 • dokumentum- és kisjátékfilm-készítés

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN KÖTETENKÉNT MAXIMUM 150.000 FT PÁLYÁZHATÓ.

AZ EGYETEMI MŰHELY KIADÓ MINIMUM 80%-BAN KÉSZ KÉZIRATOKAT FOGAD EL PÁLYÁZÁSRA, SZERZŐNKÉNT EGYET, AMENNYIBEN A SZERZŐ CSATOLJA A LEKTORI VÉLEMÉNYEZÉST IS, VALAMINT VÁLLALJA EGY SZAKMAI SZERKESZTŐ BEVONÁSÁT!

FONTOS! A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége ‒ a 2017. jan. 17-i határozata alapján ‒ az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy az idei évtől kezdődően a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb március 25-ig beérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

 1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban, valamint 1 nyomtatott példányban

A március 25-i beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát március 25-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A március 25. után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A Bolyai Társaság a megnyert összeg függvényében fogja elosztani a támogatást a programok között!

 Támogatható kiadások:

 • A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai). Az I. tárgy esetében az eszközbeszerzésre tervezett összeg nem haladhatja meg a pályázatban igényelt költségvetés 20%-át.

Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó .

 Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. A programok beküldői felelősséget vállalnak, hogy a program más pályázó által nem kerül be a regionális pályázatra is!

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt szükséges megjelölnie.

Határidők:

A pályázatokat a Bolyai Társasághoz DECEMBER 17-ig kell beküldeni, hogy összeálljon a teljes anyag!

Elszámolási határidő: a program felelősének a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. december 31-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

 A pályázatok benyújtásához szükséges:

– a Bolyai Társaság tagsági díjának kifizetését igazoló nyugta/bankszámlakivonat.[2]

– a program részletes leírása: mi a címe, miben áll, miért fontos, kiket érint közvetlenül és közvetve, a megvalósítás helyszínei, várható eredmények. A felsorolt pontokat tárgyilagosan kell érinteni, a felsorolt adatok legyenek reálisak, megvalósíthatóak;

– a program ütemterve;

– a program költségvetése: kérjük, a költségekhez reális indoklást fűzzenek. Nyomatékosan kérjük Önöket, a betervezett tételeket ellenőrizzék a dokumentum végén található összesítőben;

– a programfelelős személyes adatai;

Kérjük önöket, amennyiben megbecsülik a résztvevők/érdeklődők számát, ezt minél pontosabban, előzetes tapasztalatokra alapozva tegyék, mivel a szakmai beszámolónak a megpályázott számokkal összhangban kell lennie! A kiadványok becsült példányszámára ugyenez vonatkozik!

A PROGRAMOK KOORDINÁTORAI MINDEN ESETBEN VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT, LEBONYOLÍTÁSÁÉRT, ELSZÁMOLÁSÁÉRT A BOLYAI TÁRSASÁG FELÉ.

Ha kérdésük van, vagy további információra van szükségük, forduljanak bizalommal a Társaság irodavezetőjéhez, Bilibók Renátához!​ ​

Bolyai Társaság

Kolozsvár/Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116

Tel.: 0264591582​

Mobil: 0755684997​

Kolozsvár, 2018. december  5.                                                                      Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Bilibók Renáta, irodavezető

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

 • ANYAGBESZERZÉSEK
 • Irodaszer, nyomtatvány beszerzése: pályázó nevére szóló számla ellenében vásárolt irodaszerek, nyomtatványok;
 • Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése: pályázó nevére szóló számla ellenében vásárolt könyvek, folyóiratok. Ezen a soron nyomdaköltség vagy könyvkiadás NEM tervezhető;
 • Egyéb anyagbeszerzés: pályázó nevére szóló számla ellenében vásárolt fogyóeszközök, pl. kellékek, tisztítószerek, gyógyszerek stb. tervezhetők;(NEM eszköz beszerzés)
 • ÉTKEZÉSSEL, ÉTKEZTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK
 • Étkezési költségek: a pályázatban leírt programhoz vásárolt élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok, melyek a pályázó nevére szóló számlával kerülnek elszámolásra, továbbá éttermi szolgáltatás, illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja, ami nem reprezentáció;
 • UTAZÁSSAL, UTAZTATÁSSAL, SZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK
 • Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek: itt számolható el: A szervezet saját tulajdonában lévő gépkocsi használata esetében a pályázó szervezet tulajdonában (NEM magántulajdonban) lévő gépkocsikhoz számla ellenében vásárolt üzemanyagok;
 • Kiküldetés, utazási költségtérítés elszámolása esetén: a pályázatban résztvevő magánszemélyek saját tulajdonában lévő gépkocsival történő utazás költségtérítése (nyugtával igazolt)[3], illetve vonat, busz és repülőjegyek költségtérítése;
 • Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások igénybe vétele esetén: szolgáltatási szerződésben meghatározott, számlával fizetett fuvarozás, személyszállítás vagy raktározás díja.
 • SZOLGÁLTATÁSOK
 • Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta): pályázó nevére szóló számlával elszámolni kívánt telefon-, internet-, postaköltségek;
 • Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja: pályázó nevére szóló számla ellenében fizetett informatikai szolgáltatások, rendszerüzemeltetési, weboldal karbantartási és fejlesztési szolgáltatások díja;
 • Bérleti díjak: bérleti szerződésben meghatározott, számlával fizetett szolgáltatás díja. Pl. irodaépület-, gépkocsi- vagy egyéb eszköz bérlése;
 • Karbantartási, javítási szolgáltatások díja: pályázó nevére szóló számla ellenében fizetett karbantartási, javítási szolgáltatások díja;
 • Szakértői, tanácsadói és biztosítási díjak: könyvelő, könyvvizsgáló, pályázatíró stb. díja, számla ellenében kifizetve;
 • Szállásköltség: pályázó nevére szóló számla ellenében kifizetésre kerülő szállásköltség. Maximum 3 csillagos szállodai szolgáltatás számolható el;
 • Reprezentációs költségek: a tevékenységgel összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital, kivéve alkohol és dohányáru) és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás (éttermi vendéglátás, illetve a cég telephelyén vagy székhelyén történő vendéglátás, ha azt mástól veszik igénybe számla alapján, és az ehhez vásárolt italok); illetve ajándéktárgyak beszerzése is itt számolható el (könyvjutalom, érmek, serlegek, stb.)
 • Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek: reklámanyagok, könyvkiadás költsége pályázó nevére szóló számlával igazolva;
 • Egyéb szolgáltatások díja: minden megbízási szolgáltatási szerződés ebben a sorban kerül megtervezésre, melyek kifizetése számla ellenében történik. Pl.: oktatás tevékenység, egyéb szakértői szolgáltatás;
 • Eszközök vásárlása, előállítása: pályázó nevére szóló számla ellenében vásárolt eszközök, melyek a pályázó leltárába bekerülnek;

[1] FONTOS! A tudományos kutatásokra szánt 300.000 Ft csak úgy kerülhet kiosztásra, ha a kutatócsoport a projekt végén vállalja egy kiadvány szerkesztését a program lefutása alatt. Ez nagyjából 150.000 Ft/kiadvány.

[2] A tagsági díj összege 20 RON/év. Kifizethető személyesen, a Bolyai Társaság székházában, illetve banki utalással. Egyesületünk adatai:

Megnevezés: Societatea Bolyai

Cím: 400604 Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj

Adószám: 4525526

Bankszámlaszám: RO80BRDE130SV07821451300

Bank: BRD Cluj
Amennyiben bankon keresztül történik a kifizetés, kérjük, megjegyzésként írják be: „cotizaţie membru”.

[3] Nagyon kérjük önöket, NE kérjenek magánszemély számára üzemanyagköltséget. Bár nem jelenik meg a segédletben, az ilyen jellegű költség elszámolásához szükség van az autó, a vezető és a tulajdonos összes dokumentumára, kiküldetési megbízásra, menetlevélre, valamint a tulajdonos és az autóvezető adatvédelmi nyilatkozatára.

 

A felhívás szövege letölthető itt!

VBE – Fazakas Sándor: Kübernetika – egy elfelejtett teológiai tudomány aktualitása

A Virtuális Bolyai Egyetem novemberi meghívottja dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársa, a BBTE díszdoktora.
 
Ki gondolná napjainkban, hogy a kübernetika fogalma alatt nem egyszerűen az elektronikus hírközlés szabályozásának és a dinamikus rendszerek törvényszerűségeinek elméletét kell értenünk, hanem olyan kifejezéssel van dolgunk, amely már a Bibliában is előfordul (1Kor 12,18)? A Szentírásban és a teológiában a „kübernézisz” az egyház vezetésének tudományát jelenti. Az előadás során arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen különbségek és hasonlóságok jelentkeznek az egyház (teológiailag átgondolt) kormányzása és a társadalmi szervezetek vezetése tekintetében. Hogyan hat és hatott a társadalmi együttélés kultúrája az egyház szervezeti-intézményes működésére – és milyen impulzusokat adhat a keresztyénség a modern társadalom önszerveződése számára? Úgy tűnik, az egyház idegenkedése a szervezetfejlesztés- és a menedzsmenttudományok iránt már a múlté; nem elzárkózásra, hanem párbeszédre és kölcsönhatásokra van szükség ahhoz, hogy az egyház betölthesse feladatát a modern korban. Ebben a kölcsönhatásban a kübernetika fogalma a „híd” szerepét töltheti be a keresztény egyház és a civil társadalom között.
Időpont: 2018. november 13. (kedd), 18 óra
Helyszín: BBTE, Református Teológia Kar (Horea u. 7. sz.), 20. terem (földszint)
Kérjük, további információkért kövessék a Facebook-eseményt (https://www.facebook.com/events/310049552922890/), valamint a Bolyai Társaság honlapját!

Fény és árnyék. Interdiszciplináris párbeszéd VII.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Bolyai Társaság 7. interdiszciplináris konferenciájára.

IDŐPONT: 2018. október 20. (szombat), 9–19 óra

HELYSZÍN: Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépülete (Farkas / Kogălniceanu u. 1.), II. emelet, Augustin Maior (239. sz.) előadóterem.

PROGRAM

9:00–9:10 MEGNYITÓ. A jelenlevőket köszönti Péter István, a Bolyai Társaság alelnöke.

Elnök: Borbély Sándor

9:10–10:00 NÉDA ZOLTÁN: Az árnyékból kimért fénysebesség

10:00–10:10 VITA
10:10–10:20 SZÜNET

10:20–10:40 Molnár-Bodrogi Enikő: A gyöngyvirág árnyéka és a hó elillanó fénye – Fények és árnyak Bengt Pohjanen költészetében.

10:40–11:00 Péter István: A prófétaság fényes percei és árnyoldalai Jeremiás próféta életében

11:00–11:20 Coca Gabriela: A fény és az árnyék polaritása Richard Wagner Lohengrin című operájában

11:20–11:35 VITA
11:35–11:45 SZÜNET

Elnök: Molnár-Bodrogi Enikő

11:45–12:05 Jakab Villő Hanga: Sötétség, homály, árnyék a kortárs ifjúsági regények emancipatorikus erejének fényében. Az irodalom válasza az iskolai abúzusra

12:05–12:25 Dósa Zoltán: Manipuláció és sötét triád. Tehetségek az árnyékos oldalon.

12:25–12:45 Jáger-Péter Mónika: Érzékelés és képi értelem

12:45–13:00 VITA
13:00–14:30 EBÉD

Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő

14:30–15:20 KORONDI ÁGNES: Szent Lúcia, a „fény útja” a késő középkori magyarországi irodalomban

15:20–15:30 VITA
15:30–15:40 SZÜNET

Elnök: Kereskényi Sándor

15:40–16:00 Farmati Anna: Az új fény első hajnala: teremtésteológia a hexameron-himnuszokban

16:00–16:20 Ferencz Emese: A liturgia fénykora

16:20–16:40 Jankó-Szép Yvette: Juhani Aho Juhája a neoromantikától a fény–árnyék-dramaturgiáig

16:40–17:00 Varga P. Ildikó: Énidentitások. Fikció és valóság viszonya Pirkko Saisio Ellenfény című autofikciós művében

17:00–17:20 VITA
17:20–17:30 SZÜNET

Elnök: Farmati Anna

17:30–17:50 Kereskényi Sándor: A heideggeri fényfelfogás átértelmezése Gianni Vattimo esztétikájában

17:50–18:10 Rüsz-Fogarasi Enikő: A kora újkori levéltárak árnyékos oldalai: a számadások

18:10–18:30 Abrudbányai Melinda: Néhány lépés egy árnyékjelentés felé. Kétnyelvű egészségügyi kommunikációs helyzetek reflektorfényben.

18:30–18:45 VITA
18:45 ÁLLÓFOGADÁS

VBE-vetítés a Kolozsvári Magyar Napokon

A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó nyílt napot szervez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül, amelyen főbb tevékenységi területeinket ismertetjük. Ugyanakkor tudományos előadások vetítésére is sor kerül:
– Benkő Elek: A székely írás középkori és kora újkori emlékei Erdélyben
– Gergely Árpád László: Gravitációs hullámok, felfedezésük és a 2017-es Fizikai Nobel-díj
Elsősorban azokat szólítjuk meg, akik szerettek volna, de nem tudtak részt venni az előadásokon, ugyanakkor azokat is szeretettel várjuk, akik szeretnék újranézni ezeket.
Szervezők: Bolyai Társaság, a BBTE Magyar Történeti Intézete

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Blaga terem

Időpont: 2018. augusztus 25. (szombat), 14 óra

Módosult a jelentkezési határidő! Fény és árnyék. Interdiszciplináris párbeszéd VII.

Tisztelt Érdeklődők!

Fény és árnyék. Interdiszciplináris párbeszéd VII. konferencia jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk.  Részvételi szándékukat és előadásuk munkacímét, kérjük, augusztus 15-ig jelezzék, a legfeljebb 500–600 betűs kivonatát pedig szeptember 15-ig a bolyaitarsasag@gmail.com e-mail címre várjuk!
A konferencia felhívása itt olvasható.

Tisztelettel,
a szervezők