ÁLLÁSAJÁNLAT

A kolozsvári székhelyű Bolyai Társaság munkatársat keres irodavezetői munkakörbe, részmunkaidőre (4 órás munkaprogrammal).

Feladatkör:

 • tudományos konferenciák és programok szervezése,
 • pályázatok lebonyolítása,
 • a BT pénzügyeinek kezelése,
 • kapcsolattartás a BBTE magyar intézeteivel,
 • a BT honlapjának és Facebook-oldalának napirenden tartása,
 • az Egyetemi Műhely Kiadó pályázatainak és könyvkiadói tevékenységének menedzselése.

Elvárások:

 • jó szervezői és kommunikációs készség,
 • probléma- és feladatmegoldó képesség,
 • számítógépkezelői ismeretek: szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokban való jártasság, honlapszerkesztés,
 • flexibilitás,
 • igényesség.

Előny:

 • rendezvényszervezésben szerzett tapasztalat.

Amit ajánlunk:

 • hosszútávú együttműködés,
 • változatos, kreatív feladatok,
 • fejlődési lehetőség.

A jelentkezni lehet:

 • elektronikusan, magyar nyelvű szakmai önéletrajz és szándéknyilatkozat benyújtásával a bolyaitarsasag@gmail.com e-mail címre,
 • a beérkezett dokumentumok alapján a BT vezetősége kiválasztja és felkeresi azokat, akiket személyes interjúra invitál.

A jelentkezés határideje:

 • 2020. április 6.

További információk a 0755684997 telefonszámon vagy a bolyaitarsasag@gmail.com e-mail címen.

Pályázat – Communitas Alapítvány, Könyvkiadási Szaktestület

Kedves Kollégák!

A Communitas Alapítvány Könyvkiadás Szaktestülete kiírta az idei könyvkiadási pályázatát. A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó ebben az évben is vállalkozik pályázatok benyújtására és a támogatást nyert kiadványok megjelentetésére.

A Bolyai Társasághoz beküldendő pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlap (mellékelve, csak a kiadványra vonatkozó részeket kell kitölteni: római II., III. alpont sárgával jelölt szekciói, valamint a teljes 1. sz. melléklet!);
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett végleges kézirat elektronikusan;
 • elsőkönyves szerzők esetében 2 szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőitől, a véleményezők saját kezű aláírásával, az elérhetőségüket is feltüntetve.

A pályázatban való részvétel feltétele a 2020. évi BT tagsági díj befizetése.

A pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyeket megtalálnak a csatolmányban. Kérjük, a mellékelt űrlapon dolgozzanak!

A megadott feltételeket nem teljesítő pályázatok formailag hibásnak számítanak és nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázati űrlapokat elektronikusan, a pályázatra benyújtandó kéziratokat ugyancsak elektronikus formátumban juttassák el a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó e-mail címére: egyetemimuhely@gmail.com

A pályázat benyújtási határideje a Bolyai Társasághoz 2020. április 1. (szerda). Ezt követően beérkező pályázatokat ebben a pályázati körben nem áll módunkban figyelembe venni!

A Bolyai Társaság által benyújtható pályaművek száma legtöbb 12 lehet. Ha ennél több pályázat érkezik be, a Bolyai Társaság vezetősége dönt arról, hogy mely pályázatokra igényelnek támogatást a Communitastól.

A fentieken kívül kérjük, vegyék még figyelembe:

A Bolyai Társaság könyvkiadással kapcsolatos határozata értelmében pályázatra csak végleges, szerkesztett kéziratot lehet benyújtani, a szaklektori vélemények kíséretében. A támogatás elnyerése esetén kizárólag a nyomdai előmunkálatokra (korrektúra, tördelés) kerülhet sor!

A támogatott kiadványok megjelentetését csak az eredményhirdetést követően vállaljuk.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta, Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz., mobil: 0755684997

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Dr. Veress Károly, a kiadó igazgatója

Pályázat – Communitas Alapítvány, Művelődési Szaktestület

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása. A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása.

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete valószínűleg leghamarabb áprilisban bírálja el a pályázatokat. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2020. évi tagsági díjat kifizetni!

A programmal kapcsolatos tudnivalók

A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.

A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni (és kizárólag ezeket!). Megkérjük, csakis elektronikusan, a mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak!

A pályázatokat kérjük 2020. március 13. (péntek), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: bolyaitarsasag@gmail.com. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.

Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentációnak az összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megad.

FIGYELEM! Amennyiben egy szervezet a támogatási összeget nem számolja el, vagy a program határidejét követő 30 napon belül nem indokolja meg írásban annak okát, a soron következő pályázati kiírásra beérkezett pályázatait a szaktestület nem részesíti támogatásban.

A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.

A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók:

 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

VBE – Nagy László: Részecskék és hullámok – Interferenciajelenségek az atomfizikában

A Virtuális Bolyai Egyetem keretén belül márciusban dr. Nagy László (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának egyetemi tanára, az MTA külső tagja) akadémiai székfoglaló előadásának a szélesebb érdeklődési körű közönséghez igazított változatát hallhatjuk Kolozsváron . Az előadás címe: Részecskék és hullámok – Interferenciajelenségek az atomfizikában.

“A részecskék, konkrétan az elektron hullámtermészete már az 1920-as években bizonyítást nyert. Ennek ellenére a mai napig fedeznek fel és tanulmányoznak olyan érdekes jelenségeket, amelyek a részecskék hullámtermészetének következményei. Előadásomban a kutatócsoportom három olyan eredményére fogok kitérni, amelyekben a részecskékhez rendelt hullámok interferenciája jelenik meg. Az első a kétatomos molekulák gyors töltött részecskével való ionizációjával kapcsolatos, amikor a kilökött elektron energiaspekrumában megjelenik a két mag szomszédságából származó elektronhullámok közötti interferencia. A második azt a jelenséget írja le, amikor egy ultrarövid lézerimpulzus ionizál egy atomot, és a visszaszóródó elektron spektrumában megjelenik az atom hologramja. A harmadik tanulmányunk pedig azt mutatta ki, hogy egy atom gyors lövedék okozta ionizációjakor a teljesen differenciális hatáskeresztmetszet függ attól, hogy a lövedékhez rendelt hullámcsomag milyen méretű. Ha a lövedéket részecskének tekintjük (a lövedék inkoherens, vagy kis koherenciaszélességgel rendelkezik), más erdményt kapunk, mint nagy koherenciaszélességgel jellemzett hullámcsomag esetén, amikor a különböző impakt paraméterrel jellemzett pályák interferálnak egymással.”

Időpont: 2020. március 10. (kedd), 18 óra

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépülete (Farkas/Kogălniceanu u. 1.), II. emelet, Augustin Maior (239.) előadóterem

Bethlen Gábor Alap pályázat 2020

Kedves Kollégák!
A Bolyai Társaság idén is vállalja pályázatok összegyűjtését és beadását a Bethlen Gábor Alap pályázatára.
Fontos változás azonban, hogy idéntől egy szervezet csak egyetlen pályázatot nyújthat be, nem pedig minden altémára külön, mint az előző években. Ez a pályázat azonban tartalmazhatja több altéma elemeit, azaz programot, könyvkiadást és eszközbeszerzést is. Ezért kérjük Önöket:
– fokozottan figyeljenek a keretösszegekre, igyekezzenek pontosan felbecsülni a lehetséges összegeket, hogy minél reálisabb számokkal dolgozhassunk;
– bár a határidők szűkösek, nagyon kérjük, tartsák be a leadási határidőt (január 25.!). Az intézetek pályázatainak begyűjtése után a Bolyai Társaság munkatársának összegeznie kell a programokat, hogy ezek egyetlen nagy pályázattá állhassanak össze.
A beérkezett pályázatok függvényében a BT eldönti, hogy központi vagy regionális felhívásra adja-e be a pályázatot.
Kérjük, segítsék a munkánkat azzal, hogy alaposan átolvassák a mellékelt útmutatót. Igyekeztünk ebben minden irreleváns információt mellőzni.

A pályázati útmutató itt érhető el:


A program futamideje 2020. január 1.–2020. december 31., azaz elszámoláskor az ebben az időszakban keletkezett és kifizetett számlákat tudjuk elszámolni. A pályázat elbírálásának időpontját, sajnos, nem tudjuk megjósolni. Bár lehetséges az elbírálás előtt keletkezett költségek elszámolása, ezeket a döntés meghozataláig a BT-nek nem áll módjában megelőlegezni, illetve kedvezőtlen döntés esetén megtéríteni sem.

Bármilyen kérdéssel, kéréssel forduljanak hozzánk bizalommal!

A sikeres együttműködés reményében,

VBE– Bogdán László: Atlétika Erdélyben a 20. századtól kezdődően

2020 első VBE-meghívottja dr. Bogdán László, nyugalmazott egyetemi tanár, a BBTE Testnevelés és Sport Karának volt dékánja; a tízpróba romániai csúcstartója.

Előadásában az erdélyi atlétika 20. századi történetéről beszél.

Időpont: 2020. 01. 14. (kedd), 18 óra

Helyszín: Vallásszabadság Háza, B-dul 21 Decembrie (Magyar utca), 14. sz.

Kérjük, további részletekért kövessék a Facebook-eseményt: https://www.facebook.com/events/1015198855514511/

Gábor Csilla akadémiai székfoglaló előadása

Örömmel gratulálunk elnökünk, dr. Gábor Csilla akadémiai tagságához! Székfoglaló előadására december 16-án kerül sor az MTA székházában.

További eredményes munkát kívánunk neki, és köszönjük, hogy elnökként társaságunk javára tevékenykedik!

VBE – Olay Csaba A művészet a tömegtársadalom korában. A Frankfurti Iskola művészetkoncepciója

A Virtuális Bolyai Egyetem meghívottja, Olay Csaba A művészet a tömegtársadalom korában. A Frankfurti Iskola művészetkoncepciója címmel tart előadást.

A 20. század egyik döntő változása a tömegesedéshez köthető, amit már a század első felében érzékeltek olyan gondolkodók, mint Walter Benjamin, Hannah Arendt és Theodor W. Adorno. Az említett szerzők közös nevezője, hogy a művészet és kultúra jelenségét sajátosan új feltételek, a tömegtársadalom feltételei között próbálták újragondolni, kiindulva abból a belátásból, hogy a tömegesedés alapvető és fenyegető változásokat jelent a kultúrára nézve. Az előadás a tömegtársadalom kultúrájának fogalmát tárgyalja, elsősorban Adorno és Arendt elképzeléseit alapul véve. Adorno differenciált művészetfogalmat és éles kultúrkritikát fogalmaz meg, Arendt pedig fogalmi megoldást javasol arra, hogy a tömegkultúra és magaskultúra ellentétét ne egy kontinuum két szélső értékeként fogjuk fel. Csak látszólag van szó hasonló dolgokról, amelyek nem alkotnak egységes nemet: tulajdonképpen műalkotások és szórakoztatóipari képződmények különbségéről kell
beszélnünk.

Dr. Olay Csaba egyetemi tanár, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék vezetője, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főmunkatársa. Filozófiát, matematikát, fizikát tanult Budapesten, Liechtensteinben és Tübingenben. Doktori disszertációját Freiburgban védte meg. 2001 óta tanít az ELTE-én, vendégoktató volt Berlinben, Dijonban, Oldenburgban, Nagyváradon és Kolozsvárott. Fő kutatási területe: 19-20. századi kontinentális filozófia, egzisztencializmus, hermeneutika, politikai filozófia, Heidegger, Jaspers, Gadamer, Hannah Arendt, Frankfurti Iskola.

Időpont: 2019. december 3., 18-20 óra
Helyszín: BBTE főépület, I. emelet, Ștefănescu-Goangă Amfiteátrum (123-as terem)

VBE – Nagy Mihály Zoltán: (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron lehallgatási jegyzőkönyveinek (1957–1960) tanúsága

A Virtuális Bolyai Egyetem novemberi meghívott előadója Nagy Mihály Zoltán.

Helyszín: BBTE, Római Katolikus Teológia Kar díszterme, Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 5.

Időpont: 2019. november 19. (kedd), 18 óra

“A román államvédelmi hatóságok idejekorán felismerték, hogy a Márton Áron püspök irodájában elrejtett lehallgató készülék segítségével nyert információk a leghatékonyabb hírszerzési források. A megfigyelési dosszié 236 kötetből és több mint 78 ezer oldalból áll. A lehallgatási jegyzőkönyveken keresztül jobban megismerhetjük Márton Áron egyházpolitikai elképzeléseit, kapcsolati hálóját, az állammal szemben ellenállásra buzdító egyházfőt. Az előadásban a következő két kérdésre keressük a választ:

– lehet-e írni egyháztörténetet állambiztonsági források alapján?

– az egyházi vezetők milyen stratégiát alkalmaztak (együttműködés, túlélés, ellenállás) az állami egyházpolitikával szemben?”

Közgyűlési beszámoló

A Bolyai Társaság 2019. november 7-én tisztújító közgyűlést tartott. A közgyűlésen elhangzottak:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elhangzott jelentéseket.

A tisztújító szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöléseket, így megalakult a Bolyai Társaság vezetősége:

 • Dr. Gábor Csilla – elnök,
 • Dr. Péter István – alelnök
 • Dr. Borbély Sándor – titkár
 • Dr. Berszán Lídia – vezetőségi tag
 • Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő – alelnök
 • Dr. Veress Károly – vezetőségi tag

Örömmel köszöntjük a régi-új vezetőséget, munkájukhoz erőt, kedvet és kitartást kívánunk!