Virtuális Bolyai Egyetem


A Bolyai Társaságon belül mûködõ, több évre tervezett elõadássorozat, 2005 októberében indult útjára, mely az egyetemi tanévhez igazodva, októbertõl júniusig havonta egy, évenként kilenc darab elõadást foglal magába.

Mi zajlik a jelenben a különbözõ kutatási területeken, mi az, amivel az erdélyi kutatók, tanárok foglalkoznak, milyen eredményeik vannak?
Erre próbál választ adni a VBE, összehozva a kutatót a kollégákkal, jövõbeli kutatókkal, érdeklõdõkkel; ez az a hely és alkalom, ahol a kutató közvetlenül is felmutathatja eredményeit, kérdésekre és további eredményekre adva lehetõséget.

A meghívott elõadók Erdély jeles kutatói, tanárai. Felkérésük nem kötõdik meghatározott intézményekhez, életkorhoz és tudományterülethez. Az egyetemek és kutatóintézetek körén kívül esõ egyéni és vidéki kutatóhelyek képviselõi is részt vehetnek a rendezvénysorozaton, s az idõsebb korosztályokhoz tartozó szakemberek bevonása mellett a fiatal kutatók mozgósítása, megismertetése is fontos szervezési szempontot jelent.
A több évre tervezett rendezvénysorozat keretében lehetõség nyílik arra, hogy a legkülönbözõbb tudományterületek mûvelõi tarthassanak elõadásokat.

Minden évben sor kerül majd egy olyan elõadásra, amelynek témája a Bolyaiak életével, tudományos munkásságával, a Bolyai-kutatások történetével és mai eredményeivel, illetve a Bolyaiak felfedezéseinek a tudományos megismerésre való kihatásaival, a késõbbi tudományos kutatásokba való beépülésével kapcsolatos.

Küldetés
:
Erdélyi tudomány és kultúra népszerûsítése

Célok:
– Tudományos – intézményes keretek között, és önerõbõl, periférikus viszonyok között mûködtetett – kutatások eredményeinek megjelenítése.
– Az erdélyi tudományos értékek iránti érdeklõdés felkeltése.
– Az egyes tudományterületek aktív mûvelõi és a magyar egyetemista társadalom közötti közvetlen kapcsolat teremtése.
– Az élõ szó, a közvetlen szakmai kommunikáció mozgósító erejének érvényesítése.
– A tudományos eredmények bekapcsolása a tágabb kulturális körforgásba, közmûvelõdési folyamatokba, szakmai nyilvánosságba.

Célközönség:

– Kolozsvári magyar diákság.
– Gyakorló magyar középiskolai és egyetemi tanárok.
– Volt tanárok.
– Kolozsváron élõ értelmiség.

Az elõadások nyelve: magyar.
Az elõadások idõtartama: egy óra. Ezt követõen fél óra áll rendelkezésre kérdések feltevésére és az elõadó válaszaira.

Az elõadások helyszíne:
Apáczai Csere János Líceum (II. Emelet, 36-os terem)

Összegzés

A VBE hiánypótló rendezvénysorozat, mely az erdélyi tudományos élet nagyközönségnek való megmutatását tûzte céljául. Lehetõséget adva a kutatónak és érdeklõdõnek a közvetlen kommunikációra.

Kolozsvár, 2008. jan. 23

RendezvényekPermalink

Vélemény, hozzászólás?