A magyar felsõoktatásért – TDK-díj

ETDK 2008. május 23-25. – TDK-díj

2008. május 25-én, a XI. ETDK keretében a Bolyai Társaság "A MAGYAR FELSÕOKTATÁSÉRT " különdíjban részesítette az alábbi dolgozatot:
BARTHA KRISZTINA, (Magyar Nyelvtudományi szekció):
"A szövegértés meghatározó tényezõinek vizsgálata hetedikes tanulóknál"
Graturálunk a nyertesnek!

A l a p í t ó l e v é l

A Bolyai Társaság (BT) az Alapszabálya 9. szakaszába foglalt célkitûzésekkel összhangban és a 2005. június 16-i vezetõ tanácsi ülésen elfogadott tevékenységi terv 14. pontja alapján a BT vezetõ tanácsa díjat létesít az egyetemi hallgatóknak a romániai magyar felsõoktatásban szervezett tudományos diákköri konferenciákon (TDK) bemutatott dolgozatai díjazására.

1. A díj neve: A MAGYAR FELSÕOKTATÁSÉRT – TDK-díj
2. Odaítélhetõ: Az oktatáskutatással, illetve az új tudományos eredményeknek az oktatásban való alkalmazásával foglalkozó dolgozatokért.
3. A díj pénzösszege: a BT vezetõ tanácsa határozza meg az odaítélést megelõzõen, a Társaság pénzügyi lehetõségeinek függvényében, s a díj eszmei értékét tartva szem elõtt.
4. A díjazottak a díjjal együtt Oklevelet és, a lehetõségektõl függõen, könyvjutalmat is kapnak.
5. A díj odaítélésére minden TDK-n sor kerül, amennyiben van díjazásra érdemes dolgozat. A díj odaítélésének szándékáról a BT elõzetesen értesíti a TDK szervezõit.
6. A díjazott kiválasztása:
6.1. A BT vezetõ tanácsának két tagja a TDK-ra benyújtott dolgozatok címei és kivonatai alapján kiválogatja a tematikailag megfelelõ dolgozatokat;
6.2. A kiválasztottak közül arra a dolgozatra adják a díjat, amely – a dolgozatok bemutatását és kiértékelését követõen, a szekciótól függetlenül – az Elbíráló Bizottság által adott legnagyobb pontszámot érte el.
6.3. Egy dolgozat csak akkor díjazható, ha pontszáma legalább eléri a TDK-n kiosztható III. díj odaítéléséhez szükséges pontszámnak a TDK útmutatójában rögzített alsó határát.
7. A díj nem osztható meg. Azonos pontszámú dolgozatok esetén a kiíráshoz tematikailag közelebb álló dolgozatot díjazzák.
8. Egy személy csak egyetlen alkalommal kaphatja meg a díjat; egy szakterületen a díj nem osztható ki kétszer egymás után.
9. A díj átadására a TDK záróünnepségén kerül sor.
10. A díjat elsõ alkalommal a VIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián ítélik oda, 2005. december 11-én, Kolozsváron.

Kolozsvár, 2005. december 2.

Veress Károly,
a Bolyai Társaság elnöke

RendezvényekPermalink

Vélemény, hozzászólás?