Támogassa a Bolyai Társaságot adója 2 százalékával!

Tisztelt Kollégák!

Magánszemélyek 2016. május 25-ig rendelkezhetnek a jövedelemadójuk 2%-áról. Lehetőségük van ezt az összeget olyan szervezet felé irányítani, amelynek céljaival egyetértenek, amelynek tevékenységét hasznosnak látják és értékelik.

A Bolyai Társaság 1990 óta működik a Babeș-Bolyai Tudományegyetem háttérintézményeként Kolozsváron. A Társaság központi feladata, hogy az egyetem aktivitását mintegy kiegészítve olyan tevékenységeket szervezzen, amelyek tartalmilag a tudományos tevékenység profiljához igazodnak, emellett olyan felületeket fed le, amelyeken hiányosságok mutatkoznak, illetve ahol az intézményes keretek nem biztosítanak megfelelő lehetőséget. A Társaság a romániai magyar nyelvű egyetemi szintű oktatás minőségének javításához kíván – lehetőségeihez mérten – hozzájárulni: pályázatokat bonyolít, a különféle egyetemi karokon és tanszékeken folytatott kutatási programokat, szakmai gyakorlatokat fogad be, konferenciák és vendégtanár-programok szervezését segíti, kiadója révén publikációs lehetőségeket biztosít a kutatói és oktatói közösség számára.

Kiemelt tevékenységeink

  • 2011-ben partnerszervezőként tevékeny részt vállaltunk a Kolozsvárott megrendezett Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítésében, lebonyolításában. Az Egyetemi Műhely Kiadó vállalta az ott elhangzott nyelv- és irodalomtudományi előadások konferenciakötetekben való megjelentetését. Az anyagot a szerkesztők (szekciószervezők) közreműködésével hét kötetbe rendeztük, egységes sorozattá alakítva azt. A köteteknek a róluk készült recenziók alapján jó a hazai és nemzetközi visszhangja, négy közülük már a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) oldalán is elérhető.
  • május 4–5-én hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg a Paradigma(váltás) és kommunikáció című interdiszciplináris konferenciát, amellyel a magyar oktatók és kutatók között megvalósuló tudományos párbeszédre és kapcsolatépítésre kívántunk fórumot és keretet biztosítani. Az Interdiszciplináris párbeszéd konferenciasorozat második kiadása 2013. október 18–19-én Játék és tudomány, a harmadik Ritmus és ismétlés, legutóbb Egyediség és véletlen címmel került megszervezésre 2014. november 7–8-án. Eddig az első három tanácskozás anyaga jelent meg könyv formájában, a negyediké a szerkesztés és pályáztatás fázisában van. A konferenciasorozat 2016-ban is folytatódni fog.
  • 2013 márciusától a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel együttműködve újraindítottuk a Bolyai Társaság korábban több évadot megélt rendezvénysorozatát, a Virtuális Bolyai Egyetem Kezdetben átlagosan kéthavonta, utóbb havonta–hathetente sikerült megszerveznünk az előadásokat, amelyek megtartására neves hazai és külföldi szakembereket kértünk fel minél több tudományterületről. Örvendetes, hogy e rendezvények mindannyiszor sok érdeklődőt vonzottak, és nem csupán az előadók saját szakterületéről: más tudományterületek művelői is meghallgatták az előadásokat, szép számban jelentek meg és kapcsolódtak be a beszélgetésekbe egyetemi hallgatók, sőt az érdeklődő tágabb közönség is.
  • Vendégtanárok költségeinek térítése című programunk lehetőséget teremt magyarországi szakemberek, egyetemi oktatók meghívására előadássorozatok, work-shopok, mesterkurzusok tartására. A program eddigi éveiben évente 40–50 vendégtanár költségeit fedeztük pályázati keretből, akik a BBTE mintegy 10 magyar tannyelvű intézetébe látogattak el előadást tartani. A program hozzájárul a tudományos munka produktivitásának javításához, a magyar-magyar szakmai kapcsolatok kiépítéséhez és a hiánytárgyak minőségi lefedéséhez.

A Bolyai Társaság saját kiadója, az Egyetemi Műhely Kiadó egyetemi jegyzeteket és tankönyveket, konferencia- és tanulmányköteteket, doktori disszertációkat jelentet meg. 2011 óta az EMK mintegy 100 saját kiadvány gondozását végezte el, emellett részt vett további 5 kiadvány kiadásában. 2015-ben sikerült két angol nyelvű kiadványt is tető alá hozni, s ezzel a hazai műhelyekben keletkezett tudományos eredményeket nemzetközi szinten is hozzáférhetővé tenni. A kiadó jónéhány kiadványából ma már nem áll rendelkezésre szabad példány, néhány cím „vendégként” jelenik meg a Magyar Elektronikus Könyvtár illetve a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének elektronikus honlapján. A több éves munka eredményeként 2011-ben a román felsőoktatási tudományos tanács (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) akkreditálta a kiadót, ami által ez hatékonyan hozzájárulhat az itt publikáló szerzők tudományos előmeneteléhez.

A Bolyai Társaság akkor tudja vállallásait teljesíteni, ha mindehhez rendelkezik megfelelő anyagi lehetőségekkel. Az anyagi hátteret igyekszünk pályázatokból és a befizetett szimbolikus összegű tagdíjakból biztosítani, ezek az összegek azonban nem tudnak minden szükségletet fedezni. Aki jövedelemadója 2%-át a Bolyai Társaságnak ajánlja fel, ezt az összeget voltaképpen saját szakmai céljainak finanszírozására fordítja.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságot kívánja támogatni, kérjük, töltse ki a Bolyai Társaság adatait már tartalmazó űrlapot saját adataival, és mellékelje az adóbevallásához.  A 230-as űrlap letölthető innen.

Köszönettel,
Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár,
a Bolyai Társaság elnöke

Kolozsvárott, 2016. 03. 11.

Kollazs

 

HírekPermalink

Comments are closed.