Virtuális Bolyai Egyetem – S. Varga Pál: A közös gyászmunka narratívái. A kollektív trauma Arany János lírájában

A Virtuális Bolyai Egyetem rendezvénysorozat májusi előadásán, az Arany Jánosra emlékező ünnepi év kontextusában május 23-án S. Varga Pál akadémikus, a Debreceni Egyetem professzora, az Arany János-életmű elismert kutatója lesz a kolozsvári Bölcsészettudományi Kar vendége. A résztvevők arra kapnak majd rálátást, hogy Arany és költeményei mikor, miért és hogyan idéznek fel közösségi traumákat.

„A kollektív trauma olyan rés, amelyen át a lét eredendő értelemnélkülisége tör be egy kultúra rendezett és értelmes világába. A trauma értelemromboló egyedisége közös tapasztalattá,  s  ezáltal új narratívaképző erővé válik; […] A közös gyászmunka értelemadó narratívává válhat, vagy legalábbis beépül a hagyományos narratívákba.” S. Varga Pál a mellett érvel, hogy Arany János lírájában a szabadságharc elbukása által kiváltott érzelmi reakció nem indulat formájában tört felszínre, mint például Vörösmarty Mihály, Setét eszmék borítják…, vagy az Átok című költeményeiben, de egyértelműen értelmezhető a kollektív válságjelenség feloldására tett kísérletként, gyászmunkaként.

Varga Pál egyetemi tanár, akadémikus a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területe a klasszikus magyar irodalom, líratörténet, eszmetörténet és kritikatörténet, a nemzeti irodalom paradigmája a 19. században. Előadásában Arany líráját egy átfogó, összefüggéseiben értelmező izgalmas olvasatban ismerhetjük meg.

 

Időpont: 2017. május 23. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Marianum, Horea u. 31.), Eminescu terem

HírekPermalink

Comments are closed.