VBE – Tóth Zsombor: Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban

A második félév első meghívott előadója, Tóth Zsombor (MTA BTK ITI) Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban. A börtöntapasztalat történeti antropológiai kontextusairól címmel tart előadást.

Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban. A börtöntapasztalat történeti antropológiai kontextusairól.

A börtönirodalom a nemzetközi kutatásban részint azt a világirodalminak is nevezhető korpuszt jelöli, amely Boethiustól indítható és Primo Leviig, valamint sok más 20. századi börtön- és lágertapasztalatot megjelenítő szövegig tart, illetve magát az irodalom- és társadalomtörténeti kutatást is, amely a fogság- és börtöntapasztalat és diskurzusainak vizsgálatát célozza meg. Előadásom, fókuszában a kora újkori magyar hagyománnyal, arra tesz kísérletet, hogy a „magyar börtönirodalom” lehetséges korpuszát rajzolja meg, továbbá a börtöntapasztalat és íráshasználat írásantropológiai és eszmetörténeti kontextuális összefüggéseit vázolja fel. A kora újkori fogságban keletkezett szövegek kulturális és történeti referenciáinak vizsgálata ugyanis lehetővé teszi a börtöntapasztalat mellett a száműzetés, vagyis az exilium, illetve a köréje felépülő kora újkori migrációs kultúra sajátosságainak az újszerű értelmezését is.

Időpont: 2018. március 6. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31.), Brassai terem

HírekPermalink

Comments are closed.