FRISSÍTVE! Kéziratok leadási határideje – 2018

Kedves Kollégák, tisztelt Szerzők!

A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége ‒ az előző évek könyvkiadási tapasztalatai és a 2018. jan. 27-i határozata alapján ‒ az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy idén a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb 2018. május 31-ig, illetve az ennél korábbi dátumon megjelent pályázati felhívás aktuális határidejéig[1] megérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

  1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban;
  2. A kézirat szükséges tartozékai: a szerző vagy más szakember által írt előszó; a név- és tárgymutató összeállításához szükséges címszavak; román és angol nyelvű kivonatok és kulcsszavak; tartalomjegyzék; rövid ismertető a szerző szakmai tevékenységéről;
  3. Legalább egy szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőjétől.

A május 31-i, illetve a kijelölt beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát május 31-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A május 31., illetve a kijelölt beérkezési határidő után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A kéziratok szerkesztése során kérjük, legyenek tekintettel az EMK sorozatainak szerkesztési szabályzataira. Ezek elérhetőek a kiadó honlapján.

A Bolyai Társaság a szerzőkkel (a közös tanulmánykötetek és konferenciakötetek esetében a kötetek szerkesztőivel) a kéziratok beérkezésekor kiadási előszerződést köt.

FIGYELEM! A Bolyai Társaság Vezetőségének határozata értelmében amennyiben a pályázatra benyújtott, támogatást nyert kézirat a szerző mulasztása miatt nem kerülhet kiadásra, s így a pályázati támogatás elvesz, a szerző kéziratainak pályáztatását és kiadását az Egyetemi Műhely Kiadó a soron következő 3 évben nem vállalja!

A felsoroltak tiszteletben tartását a pályázati előírások és határidők betartása, a kéziratok nyomdai előkészítésének az optimális ütemezése, a nyomdai munkálatok évvégi tehermenetesítése, és nem utolsó sorban a kiadói tevékenység minőségének a biztosítása egyaránt megköveteli.

Szíves megértésüket köszönjük!

Kolozsvár, 2108. március 19.

Veress Károly, az EMK igazgatója

Gábor Csilla, a BT elnöke

[1] Kérjük, minden esetben vegyék figyelembe a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó által közzétett pályázati felhívásokban kitűzött határidőket!

HírekPermalink

Comments are closed.