Virtuális Bolyai Egyetem: Nemes Gáspár – Keszeg Vilmos: Az Alzheimerről. A homo narrans és a disznarratív agy

Az Alzheimerről. A homo narrans és a disznarratív agy
Beszélgetőtársak:
dr. Nemes Gáspár, Heidelbergi Egyetem, Network Aging Research , Alzheimer-kutató
dr. Keszeg Vilmos, BBTE, néprajzkutató

A történet használata, az események történetben való érzékelése és megjelenítése az ember egyik legősibb habitusa. A történet változatos funkciókat tölt be. Szerepe van a világ megértésében és értelmezésében, az identitás építésében és kifejezésében, a mindennapi és a művészi kommunikációban, ugyanakkor a másként elérhetetlen világokba (múlt, fikció, lokális életvilágok, privát szféra) enged betekintést. A történetmondásnak koronként, társadalmanként sajátos szokásai és szabályai vannak.
A két előadó beszélgetése a narratív tevékenység kulturális gyakorlatát, valamint a narratív kompetencia diszfunkcióit, deficitjeit szembesíti. A megközelítés tehát két szempontot érvényesít: az antropológia, a narratológia, valamint az orvostudomány, az agykutatás nézőpontját.

Időpont: 2018. május 8. (kedd), 18 óra

Helyszín: Jókai (Napoca) u., 11. sz. (Történeti Intézet), Ferdinand terem

HírekPermalink

Comments are closed.