Interdiszciplináris párbeszéd VIII. Periódusok és rendszerek

CSÜTÖRTÖK, NOVEMBER 7.

(helyszín: Jókai /Napoca/ u., 11. sz., Ferdinand terem)

9–9:20 Megnyitó (Soós Anna, Gábor Csilla, Néda Zoltán)
Elnök: Néda Zoltán
9:20–9:50 Nagy László (BBTE, Kolozsvár): Az elemi részek periódusos rendszere
9:50–10:20 Soós Anna (BBTE, Kolozsvár): Periodikus véletlen vagy véletlen periódus
10:20–10:30 Vita

10:30–10:50 Szünet

Elnök: Sógor Csilla
10:50–11:40 Murányi Zoltán (Eszterházy Károly Főiskola, TTK, Eger): Kísérletes történelmi kalandozás a periódusos rendszer éve alkalmából
11:40–11:50 Vita

11:50–12:05 Szünet


Elnök: Rüsz-Fogarasi Enikő
12:05–12:25 Zabán Márta (BBTE, Kolozsvár): A kritikai vita mint sajátos rendszer a 19. század magyar irodalmában
12:25–12:55 Hatházi András (BBTE, Kolozsvár): Az ismétlésről, avagy mit próbál a színész, amikor ismétel?
12:55–13:15 Péter István (BBTE, Kolozsvár): A bukaresti magyarság életének és identitásának alakulása Koós Ferenc lelkész idejében
13:15–13:30 Vita

13:30–15:00 Ebédszünet

Elnök: Péter István
15:00–15:20 Veress Károly (BBTE, Kolozsvár): A rendszer a filozófiában
15:20–15:40 Berszán Lídia (BBTE, Kolozsvár): A szociális diagnózistól a radikális önmeghatározásig – Rendszerek és periódusok a segítő szakma fejlődéstörténetében
15:40–15:50 Vita

15:50–16:00 Szünet

Elnök: Farmati Anna
16:00–16:20 Vass Csongor (Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Baranyi Pál működési rendszere halotti prédikációi tükrében
16:20–16:40 André Ferenc (Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): Élet a posztmodern után: a metamodernizmus
16:40–17:00 Erdei-Doloczki Csilla (Hungarológiai Doktori Iskola, Kolozsvár): A magyar áltárgyak rendszere
17:00–17:15 Vita

17:15–17:30 Szünet

17:30–18:30 Tisztújító közgyűlés

18:30–19:30 Állófogadás

PÉNTEK, NOVEMBER 8.

(helyszín: 125-ös terem, főépület, I. emelet)

Elnök: Tóth Zsombor
9:00–9:20 Lupescu Makó Mária (BBTE, Kolozsvár): A középkor színeváltozásai. Egy történeti periódus értékelése
9:20–9:40 Farmati Anna (BBTE, Kolozsvár): A »forgó esztendő« szerkesztőelvének változatai a kora újkori énekeskönyvekben
9:40–10:00 Gábor Csilla (BBTE, Kolozsvár): Lelki élet és rendszer. Kora újkori meditációs traktátusok példái
10:00–10:15 Vita

10:15–10:45 Kávészünet, reggeli

11:00–13:00 A KAB ünnepi rendezvénye az MTÜ alkalmából
Helyszín: BBTE Aula Magna terme
Előadás: 11.00-12.00 Albert Réka egyetemi tanár (Pennsylvania State University, USA): Interdiszciplináris rendszerbiológia

12.00-13.00 A KAB Tudományos Díjainak átadása”

Helyszín: 125-ös terem, főépület, I. emelet

Elnök: Gábor Csilla
13:10–14:00 Tóth Zsombor (MTA, Budapest): A korszak alakzatai és ellentmondásai: az ún. Hosszú Reformáció példája
14:00–14:10 Vita

14:10–14:25 Szünet

Elnök: Barabás Réka
14:25–14:45 Paizs Csaba (BBTE, Kolozsvár): Rendezetlennek tűnő biomakromolekulák rendezett periódusos rendszerei
14:45–15:05 Sógor Csilla (BBTE, Kolozsvár): Falikép vagy térkép? Variációk periódusos táblázatra!
15:05–15:15 Vita

15:15 –15:30 Összefoglalás, zárszó

15:30 Ebéd

18.00 A KAB ünnepi állófogadása, helyszín: Agapé vendéglő

HírekPermalink

Comments are closed.