VBE – Olay Csaba A művészet a tömegtársadalom korában. A Frankfurti Iskola művészetkoncepciója

A Virtuális Bolyai Egyetem meghívottja, Olay Csaba A művészet a tömegtársadalom korában. A Frankfurti Iskola művészetkoncepciója címmel tart előadást.

A 20. század egyik döntő változása a tömegesedéshez köthető, amit már a század első felében érzékeltek olyan gondolkodók, mint Walter Benjamin, Hannah Arendt és Theodor W. Adorno. Az említett szerzők közös nevezője, hogy a művészet és kultúra jelenségét sajátosan új feltételek, a tömegtársadalom feltételei között próbálták újragondolni, kiindulva abból a belátásból, hogy a tömegesedés alapvető és fenyegető változásokat jelent a kultúrára nézve. Az előadás a tömegtársadalom kultúrájának fogalmát tárgyalja, elsősorban Adorno és Arendt elképzeléseit alapul véve. Adorno differenciált művészetfogalmat és éles kultúrkritikát fogalmaz meg, Arendt pedig fogalmi megoldást javasol arra, hogy a tömegkultúra és magaskultúra ellentétét ne egy kontinuum két szélső értékeként fogjuk fel. Csak látszólag van szó hasonló dolgokról, amelyek nem alkotnak egységes nemet: tulajdonképpen műalkotások és szórakoztatóipari képződmények különbségéről kell
beszélnünk.

Dr. Olay Csaba egyetemi tanár, ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék vezetője, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat főmunkatársa. Filozófiát, matematikát, fizikát tanult Budapesten, Liechtensteinben és Tübingenben. Doktori disszertációját Freiburgban védte meg. 2001 óta tanít az ELTE-én, vendégoktató volt Berlinben, Dijonban, Oldenburgban, Nagyváradon és Kolozsvárott. Fő kutatási területe: 19-20. századi kontinentális filozófia, egzisztencializmus, hermeneutika, politikai filozófia, Heidegger, Jaspers, Gadamer, Hannah Arendt, Frankfurti Iskola.

Időpont: 2019. december 3., 18-20 óra
Helyszín: BBTE főépület, I. emelet, Ștefănescu-Goangă Amfiteátrum (123-as terem)

HírekPermalink

Comments are closed.