VBE – Nagy László: Részecskék és hullámok – Interferenciajelenségek az atomfizikában

A Virtuális Bolyai Egyetem keretén belül márciusban dr. Nagy László (Babeş-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának egyetemi tanára, az MTA külső tagja) akadémiai székfoglaló előadásának a szélesebb érdeklődési körű közönséghez igazított változatát hallhatjuk Kolozsváron . Az előadás címe: Részecskék és hullámok – Interferenciajelenségek az atomfizikában.

“A részecskék, konkrétan az elektron hullámtermészete már az 1920-as években bizonyítást nyert. Ennek ellenére a mai napig fedeznek fel és tanulmányoznak olyan érdekes jelenségeket, amelyek a részecskék hullámtermészetének következményei. Előadásomban a kutatócsoportom három olyan eredményére fogok kitérni, amelyekben a részecskékhez rendelt hullámok interferenciája jelenik meg. Az első a kétatomos molekulák gyors töltött részecskével való ionizációjával kapcsolatos, amikor a kilökött elektron energiaspekrumában megjelenik a két mag szomszédságából származó elektronhullámok közötti interferencia. A második azt a jelenséget írja le, amikor egy ultrarövid lézerimpulzus ionizál egy atomot, és a visszaszóródó elektron spektrumában megjelenik az atom hologramja. A harmadik tanulmányunk pedig azt mutatta ki, hogy egy atom gyors lövedék okozta ionizációjakor a teljesen differenciális hatáskeresztmetszet függ attól, hogy a lövedékhez rendelt hullámcsomag milyen méretű. Ha a lövedéket részecskének tekintjük (a lövedék inkoherens, vagy kis koherenciaszélességgel rendelkezik), más erdményt kapunk, mint nagy koherenciaszélességgel jellemzett hullámcsomag esetén, amikor a különböző impakt paraméterrel jellemzett pályák interferálnak egymással.”

Időpont: 2020. március 10. (kedd), 18 óra

Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem főépülete (Farkas/Kogălniceanu u. 1.), II. emelet, Augustin Maior (239.) előadóterem

HírekPermalink

Comments are closed.