Category Archives: VBE 2006-2007

Racionális közlekedés és környezetvédelem – Köllõ Gábor (június 13)

A Virtuális Bolyai Egyetem júniusi elõadását Dr. Köllõ Gábor, az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) elnöke, és a kolozsvári Mûszaki Egyetem tanára tartja. Az elõadás címe: Racionális közlekedés és környezetvédelem. Az elõadás fõbb témapontjai a következõk voltak: – a … Continue reading

Leave a comment

A radon mint a belsõ terek szennyezõ eleme – Mócsy Ildikó (május 23)

A Virtuális Bolyai Egyetem májusi elõadását Dr. Mócsy Ildikó, a kolozsvári Sapientia, Környezettudományi Tanszék vezetõje tartotta, A radon mint a belsõ terek szennyezõ eleme címmel. A rosszindulatú daganatos megbetegedések számának rohamos növekedéséért, az utóbbi évtizedekbe megváltozott élet körülményeket és nemkívánatos … Continue reading

Leave a comment

Autonómia és regioanalizmus – Bakk Miklós (április 18)

A Virtuális Bolyai Egyetem április 18.-i elõadását, Dr. Bakk Miklós, politológus tartotta, Autonómia és regionalizmus – Erdély a XXI. század elején címmel. Az elõadás az erdélyi autonómiatervek genetikáját és politikai történetét mutatta be, az 1989 és 2007 közötti eseményekre és … Continue reading

Leave a comment

Az erdélyi csillagászat történetébõl – Szenkovits Ferenc (marc. 21.)

Az elõadás az erdélyi csillagászati foglalatosságok több évszázados, gazdag történetének legfontosabb mozzanatait elevenítette fel. EEbõl egy kis ízelítõ: A minket körülvevõ világmindenség titkai õsidõk óta foglalkoztatták az emberiséget. Ez nem volt másként Erdély területén sem, ahol számos feljegyzés tanúskodik nagy … Continue reading

Leave a comment

A lokális emlékezet - formák és funkciók – Keszeg Vilmos (jan.17.)

Január 17.-én, szerdán este 18.00 órától a Virtuális Bolyai Egyetem elõadássorozat, 2007-es évi elsõ elõadását, Dr. Keszeg Vilmos, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének professzora tartotta, A lokális emlékezet – formák és funkciók címmel. A francia kutatás megállapítása szerint … Continue reading

Leave a comment

Totalitarista realizmus – Balázs Imre József (nov. 22.)

    A Gheorghiu-Dej korszak (1948–1965) irodalmi alkotásai egy központosított, párthatározatok által szabályozott irodalmi mezõbe kerültek be publikálásuk pillanatában. Ez az a korszak a romániai irodalmak történetében, amikor a leginkább behatárolt az írók mozgástere, amikor a legkevésbé van lehetõségük szabadon megszólalni. … Continue reading

Leave a comment

Axiómarendszerek és a hiperbolikus geometriák modelljei – Varga Csaba (okt. 25.)

A 2006-2007-es tanévben új elõadásokkal és elõadókkal folytatódik a Virtuális Bolyai Egyetem elõadássorozat. A 2005 októberében a Bolyai Társaág által inított elõadássorozat egyik célja a Bolyaiak hagyatékának ápolása. Minden évben sor fog kerülni egy olyan elõadásra, amelynek témája a Bolyaiak … Continue reading

Leave a comment

Virtuális Bolyai Egyetem

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore … Continue reading

Leave a comment