Prezentarea editurii

Editura Egyetemi Műhely a luat fiinţă ca o editură specializată în cărţi ştiinţifice, în primăvara anului 2006 în urma deciziei consiliului executiv a Societăţii Bolyai.

Editura are drept scop publicarea de cărţi universitare de specialitate, manuale, cursuri, teze de doctorat, volume de conferinţă, volume de studii elaborate în cadrul proiectelor de cercetare, ţinând cont de criteriile actuale de ştiinţificitate. Din 2006 aceste publicaţii au o apariţie regulată.

Editarea publicaţiilor este realizată în cadrul seriei Cursuri universitare şi Caiete universitare. Editura are în plan şi pornirea  unei a treia serii în cadrul căreia doreşte să publice teze de doctorat.

Editura nu desfăşoară activităţi în scopul obţinerii unui profit. Costurile editării sunt acoperite de Editură din fonduri câştigate pe baza proiectelor de finanţare depuse de Societatea Bolyai la fundaţii care sprijină editarea cărţilor de specialitate. Publicaţiile sunt transmise în mod gratuit de către Societatea Bolyai bibliotecilor de specialitate din ţară şi din străinătate, profesorilor universitari şi studenţilor. Orice altă persoană interesată de aceste publicaţii le poate obţine prin intermediul biroului Societăţii Bolyai. În schimbul acestor servicii Societatea Bolyai acceptă şi donaţii.

Directorul Editurii este dr. Veress Károly profesor universitar.

Comments are closed.