Neményi Ágnes – Gál J. Kinga: A nemzetközi vándorlás hatásai a romániai vidéki családokra

“A nemzetközi migráció, a külföldi munkavállalás, volumene növekszik évről évre, egyes romániai régiókban (pl. Moldva) a vidéki lakosság migrációs hajlama állandó, addig, amíg a gazdasági válság nem enyhül, ami megélhetési jövedelemforráshoz juttatja az ott lakó családokat. Tehát a migráció egyik oka a gazdasági ok; a romániai gazdasági visszaesés 2009-ben (ebben az időszakban készült a felmérés) magas szinten tartotta a migrációs potenciált.

Amint azt az eredmények is mutatják, a külföldi munkavállalásnak vannak pozitív hatásai is, ilyen például a falusi háztartások és családok anyagi segítése, vagy alacsonyabb mértékben ugyan, de új vállalkozások elindítása. A külföldi munkavállalásról nemcsak a családoknak, hanem a helyi közösségeknek is pozitív a véleményük. Ugyanakkor számos negatív hatás is van, mivel a véleményezők 6%-a szerint a házastársak könnyen elválnak, ami a családok felbomlásához vezet, és 5% szerint rossz hatással van a gyerekekre. Nagyon nehéz felbecsülni, azt, hogy melyek a legfontosabbak, a pozitívak vagy a negatívak. Amint a megkérdezett családtagok elismerték, rossz az, hogy egyes családtagok (férj vagy feleség) távol vannak, viszont jó az, hogy segítik anyagilag az otthon maradottakat.

A kutatásból az is kiderül, hogy a 60 év feletti családtagoknak pozitív szerepük van, mivel 80%-uk vezeti a háztartást, segít a mezőgazdasági munkálatokban, de a legfontosabb szerepük az otthon maradt gyerekek nevelésében van.

A migráció hatása három időbeli szinten létezik: a rövid távú, középtávú is hosszú távú szinten. A hosszú és közepes távú migráció megváltoztatja a gondolkodásmódot, és lehetővé teszi az új vállalkozások elindítását (a külföldön kapott jövedelem befektetésével), olyan hatások, amelyek változásokat hoznak a családok és a közösség életében. Kiemelendők azok a családok, amelyek a gyerekeket is magukkal viszik a célországokba. Ezek a gyerekek bekerülnek a befogadó ország oktatási rendszerébe, ezáltal a magasabb képzés és ezek jövőbeni következményei pozitívan hathat jövőjükre.”

Comments are closed.