Molnár János: Állj meg a hegyen!

 

Szerző: Molnár János

Kiadás éve: 2012

Sorozat: Egyetemi füzetek

Támogató: Bethlen Gábor Alap

ISBN: 978-606-8145-19-8

 

 

 

ELŐSZÓ

Állj meg a hegyen. Ezt Isten mondja Illés prófétának. Illés Jezabel elől menekül. Fáradt, megkeseredett és életunt. Szeretne meghalni. De Istennek más terve van vele. Szén között sült pogácsával táplálja, és egy pohár vízzel itatja meg, hogy megtehesse az ereje feletti utat. Negyven nap és negyven éjjel gyalogol, s mikor megérkezik az Isten hegyére, bemegy egy barlangba s elalszik. Innen szólítja ki Isten: jöjj ki és állj meg a hegyen az Úr előtt. A hegy az Istennel való találkozás helye. Isten halk és szelíd hangja szólal meg a hegyen.

Ez a hang vigasztal, bátorít, simogat, de új megbízatást, új feladatot is ad a menekülő prófétának. A Hóreb hegye, vagy más nevén a Sion hegye a nagy kijelentések helye. Mózes itt beszélget Istennel színről színre, és itt kapja Istentől a két kőtáblát, és azokat a törvényeket, parancsolatokat és rendelkezéseket, melyek egy vándorló, rabszolga népből honalapító, szabad, kultúrát teremtő népet formáltak.

Péter, Jakab és János szintén a hegyen látják meg Jézus dicsőségét, s itt látják meg Mózest is és Illést is, amint vele beszélgetnek, s itt értik meg a mennyből jövő szózatot: ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok.

Igen, a hegy a kijelentés helye, de egyben a látás és az Istennel való beszélgetés helye is. Aki megáll a hegyen az Úr előtt, ma is látja őt, hallja őt és szíve megtelik azzal a mennyei békességgel, amit Isten szelíd és halk szava hoz az ember életébe. Ennek a kötetnek is minden tanulmánya a hegyen való megállásra szeretné hívni a kedves olvasót, hogy élete és környezetének élete gazdagodjék mindazzal, amivel Mózes, Illés, Péter, Jakab, János élete és mindazok élete, akik kortól és helyzettől függetlenül meg tudtak állni a hegyen. A kötetben megjelenő tanulmányok ószövetségi biblika-teológiai írások, melyek vallástanárok, lelkészek, diákok és doktorandusok számára nyújtanak segítséget az órákra, igehirdetésre és vizsgákra való készülésben. Megjelenéséért hálás köszönetet mondunk a Bolyai Társaságnak és a Bethlen Gábor Alapnak.

Molnár János

 

Comments are closed.