Nagy Róbert – Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.): Ablakok a múltra

Szerkesztették: Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő

Kiadás éve: 2012

Sorozat: Egyetemi füzetek

Támogató: Bethlen Gábor Alap

ISBN: 978-606-8145-30-3

 

 

 

Bevezető

1991-ben, a nagy fordulat után fejeztem be tanulmányaimat egy olyan karon, ahol egy évvel korábban még összesen két magyar hallgató tanult a négy évfolyamon. Ekkor már a történelem kar magyar tanárainak a száma is leolvadt, mert Magyari Andráson és Csucsuja Istvánon kívül mindenkit nyugdíjaztak. Így 1990-ben, amikor a téli vakációban lezajlott forradalom után visszatértünk, az elsődleges nagy élményünk az volt, hogy már magyarul is tanulhattunk. Akkor értettük meg, mennyivel könnyebb, ha magyarul tanulhatunk. Az 1991/1992-es tanév már az építkezésé volt, két hallgató számára indult magyar csoport, nyugalomba vonult tanárainkat visszahívták, és meghirdettek egy gyakornoki helyet is. Visszajött tanítani Bitay Ilona, Bodor András, Csetri Elek. Ebben az első évben csak két magyar hallgatót vettek fel, utána hármat, majd tízet és utána már minden felgyorsult, új szakok indultak és velük együtt bővült a tanári kar. Ez volt az újraindult magyar nyelvű oktatás hőskora, amikor minden oktató ott és úgy teljesített szolgálatot, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Sajnos nincs már mindenki közöttünk, hiszen Bitay Ilona, Bodor András, Csetri Elek, Imreh István, Magyari András és Tonk Sándor, már karunk történetének részei, életük, munkásságuk hallgatóink számára már szakvizsga dolgozat témája lehet.

Most tizenöten vagyunk oktatók, akik a történelem szak különböző szakirányain, különböző képzetséggel, eltérő szakmai háttérrel és tudományos érdeklődéssel, magyarul tanítunk a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia karán. Van, aki hosszas kutatómunka után került ebbe a közösségbe, de a kar oktatóinak többsége már a megnyílt lehetőségeknek köszönhető indult el egyetemi pályáján. Kollégáink mindeddig a szakirányuknak megfelelő tanszéken belül tevékenykedtek. A 2011-ben bevezetett új tanügyi törvény megszabta keretekben magyarul tanító kollegáinkkal létrehozhattuk a kar Magyar Történeti Intézetét. Az új intézményben történelem, művészettörténet, régészet, levéltár, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, könyvtárszak és informatika alapképzés, illetve mesteri szintű képzés folyik. Néhány éve Ablakok a múltra címmel szervezzük évi tanárköri konferenciánkat, ezen kollégáink, „tananyagon kívüli” kedvenc kutatási témájukkal kapcsolatos előadások révén mutatkoznak be hallgatóik és kollégáik előtt. Már az első konferencia alkalmával megfogalmazódott az elhangzott előadások nyomtatott formában való megjelentetésének szándéka, de megvalósítása most először sikerült.

Jelen kötetünkbe olyan tanulmányokat válogattunk, amelyek az említett tanári konferenciákon elhangzottak és fontosnak találtuk, hogy írott formában is megörökíthessük azokat. Kötetünk e kis közösségünk munkájából merít és tesz az olvasók mérlegére. A feldolgozott témák mindegyike elsősorban a legújabb kutatási eredmények népszerűsítésére teszi a hangsúlyt.

Ez a kötet tizenöt tanártárs sokszínű tudományos érdeklődését tükrözi, és úgy gondoljuk, hogy intézetünk ereje is egymás munkájának megbecsülésében és a kutatott témák különbözőségében rejlik. Minden tanulmánya egy-egy múltra, múltunkra nyíló ablak, és nagyon reméljük, a jövőben többször adódik lehetőségünk újabb és újabb ablakok megnyitására, melyeken keresztül olvasóink is közelebb kerülhetnek a múltunkhoz, s megismerhetnek bennünket is. Mivel bemutatkozó kötetről, új intézetünk névjegyéről van szó, úgy gondoltuk, hogy nem lesz felesleges a tanulmányok mögött álló személyek megismerése. Így minden tanulmány elé szerzőjének képét és életrajzát illesztettük. A tudományos kiadványokkal szemben támasztott újabb követelményeknek megfelelően a közlemény címe után az angol nyelvű kulcsszavak, a szöveg után pedig az angol nyelvű tartalmi kivonat következik. A kötet végére illesztettük a román és angol nyelvű tartalomjegyzéket.

Kolozsvár, 2011. november 26-án

Rüsz-Fogarasi Enikő

Comments are closed.