Orbán Gyöngyi, Fóris-Ferenczi Rita, Bilibók Renáta (szerk.): Hermészkedő

Sorozat: Egyetemi füzetek
ISBN: 978-606-8886-20-6
A tanulmánykötet megjelentetését a Communitas Alapítvány támogatta a KON-17/1-161. ikt. sz. szerződés alapján.

Comments are closed.