Társkiadóval közreadott kötetek / A Bolyai Társaság támogatásával közreadott kiadványok

 

Bodó Barna (szerk.): Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor nyolcvanadik születésnapjára, Tempus, Temesvár, 2008.

Gál László – Egyed Péter (szerk.): Fogalom és kép, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2010.

Egyed Péter – Gál László: Fogalom és kép II., Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Ungvári-Zrínyi Imre – Veress Károly (szerk.): Válságtapasztalatok és etikai távlatok, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2011.

Horváth Gizella: Túlélőkészlet az esztétikához, Partium Kiadó, Nagyvárad, 2012.

Demeter M. Attila: Ethnos és demos, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2013.

Szenkovics Dezső: Mohandász Karamcsand Gándhí filozófiai gondolkodásának központi fogalmai, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014.

Veress Károly: Ami megtörténik velünk. Hermeneutikai tanulmányok, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014.

Tonk Márton: Világnézettől közösségig. Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár 2014.

Gábor Csilla: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015.

Veress Károly: A nyelv teremtő erejéről. Hermeneutikai vizsgálódások III.

Horváth Gizella: A szép és a semmi

Fóris Ferenczi-Rita (szerk.): Együtt olvasni jó

Tárkányi János: Vizuális kommunikáció

Berszán István: Ritmikai dimenziók. Az irodalomtól a gyakorlásfizikáig.

 

 

 

 

Comments are closed.