Egyetemi Műhely Kiadó

Egyetemi Műhely Kiadó

Történet

Az Egyetemi Műhely Kiadó a Bolyai Társaság tudományos szakkönyvkiadójaként jött létre, a vezetőtanács határozata alapján, 2006 tavaszán.

Célja az egyetemi tudományos kutatások eredményeit bemutató, az egyetemi oktatásban hasznosítható egyetemi szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, doktori disszertációk, konferencia kötetetek, kutatási projektek keretében született tanulmánykötetek megjelentetése az érvényes tudományossági követelmények figyelembe vételével. 2006-tól kezdődően ezek a kiadványok évi rendszerességgel jelennek meg.

A kiadványok megjelentetése az Egyetemi jegyzetek, az Egyetemi füzetek, a Doktori dolgozatok, a Tanulmányok és a Monográfiák sorozatokban történik.

A Kiadó nem folytat profitszerző tevékenységet. A kiadási költségeket a Kiadó a Bolyai Társaság által a szakkönyvkiadást támogató alapítványoknál megpályázott és elnyert támogatásokból fedezi. A kiadványokat a Bolyai Társaság térítésmentesen juttatja el a belföldi és külföldi szakkönyvtárakhoz, az egyetemi oktatókhoz és az egyetemi hallgatókhoz. A Bolyai Társaság irodáján keresztül minden más érdeklődő is hozzájuthat a kiadványokhoz. Ezekért a szolgáltatásaiért a Bolyai Társaság adományokat is elfogad.

A Kiadó felelős igazgatója: dr. Veress Károly egyetemi tanár.

Kiadványok:

Sorozatok:

Egyetemi jegyzetek – tankönyvek

Egyetemi füzetek (konferencia-előadások, tanulmány, tanulmányok, dolgozatok, TDK-dolgozatok)

– Doktori dolgozatok

Tanulmányok

Monográfiák

Méretek:

– Egyetemi jegyzetek – tankönyvek: 160×230 mm

– Egyetemi füzetek: 145×205 mm

– Doktori disszertációk: 130×200 mm

– Tanulmányok: 120×195 mm;

– Monográfiák: 150×210 mm

Tudományossági követelmények:

a) Kiadói tanács:

– 5 tagú testület, belföldi és külföldi egyetemeken tanító magyar professzorokból.

– a Kiadói tanács tagsága négy évenként felülvizsgálható, felújítható.

b) Szaklektorok:

– 2 szaklektor: a hazai, magyarországi vagy más külföldi egyetemekről;

– disszertációk esetében 2 tag a nyilvános doktori védési bizottságból.

c) Szaknyelvi lektorátus:

– 1 szaknyelvi lektor az egyes szakterületek szaknyelvét jól ismerő oktatók és kutatók részvételével.

d) Szakmai szerkesztés:

– az egyes kiadványok gondozását a Kiadó szakszerkesztőkre bízza, a szerkesztési tevékenységben járatos egyetemi oktatókra és kutatókra akik felvállalják a szakterületükhöz tartozó kiadványok szakmai szerkesztését.

d) Kivitelezés

– Borító:

– az 5 sorozat mindenike saját borítóval jelenik meg, amelyen fel van tüntetve a sorozat megnevezése;

– egy sorozaton belül a borító színe szakterületenként változik;

– a hátsó borítón helyet kaphatnak a szerzőről adatok, a kiadványról tájékoztató szövegek, értékelések.

– Szöveg:

– címekkel, alcímekkel tagolt főszöveg;

– jegyzetanyag, lábjegyzetek formájában;

– a szöveghez tartozó képek, ábrák, mellékletek;

– könyvészet, összesített könyvészet;

– névmutató, tárgymutató;

– angol és román nyelvű tartalomjegyzék;

– angol és román nyelvű kivonatok;

– konferenciakötetek és tanulmánykötetek esetében a kötet szerzőiről ismertető.

Kiadás:

– Egyetemi Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár

– Kiadói Tanács

– Felelős kiadó

– Felelős (megbízott) szerkesztő

– Borítóterv

– Tördelő szerkesztő, nyomdai előkészítés

– Korrektor

– Terjesztési felelős

– Nyomda megnevezése

– Kiadási szerződés

– szerzői és sokszorosítási jog: – © Bolyai Társaság (erre a kiadásra) + szerző;

– fénymásolás és más sokszorosítási technikák útján való terjesztés tiltása;

– szerzői honorárium kifizetése lehetséges, amennyiben a kiadási költségekre megpályázott vagy a támogatóktól elnyert pénzösszeg tartalmaz erre elkülönített részt;

– példányszám: 200; – az egyetemi jegyzetek és tankönyvek esetében a kiadást követő években lehetséges 1-2 utánnyomás;

– szerzői tiszteletpéldányok: megegyezés szerint; (több szerzős tanulmánykötet, konferencia-kötet esetében szerzőnként 3-5 példány).

Terjesztés:

– köteles példányok az Országos Könyvtár (Biblioteca Națională) számára;

– a Bolyai Társaság könyvtára számára 2-3 példány;

– kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár, Akadémiai Könyvtár, kari, tanszéki könyvtárak (szakterülettől függően) számára 2-2 példány;

– szakintézmények, egyesületek, társaságok könyvtáraiba (szakterülettől függően) 1-1 példány, azzal a felkéréssel, hogy a saját kiadványaikból szintén küldjenek cserepéldányokat a BT könyvtárába;

– az elméleti líceumok könyvtárai számára 1-2 példány;

– egyetemi jegyzetből, tankönyvből, az egyetemi oktatásban használt tanulmánykötetből a szerző igényelhet a hallgatók számára elérhető tanszéki könyvtárba több példányt;

– külföldre, a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár terjesztési hálózatán keresztül, megjelölve (a szerző által is) azokat a külföldi könyvtárakat, ahová szükséges a kiadványt elküldeni;

– magyarországi egyetemi könyvtárakba (Budapest, Debrecen, Eger, Miskolc, Pécs, Szeged, Veszprém), valamint az Országos Széchényi Könyvtárba, az Akadémiai Könyvtárba, a Szabó Ervin Könyvtárba 2-2 példány, azzal a kéréssel, hogy a BT könytárába küldjenek cserepéldányokat az illető szakterületen rendelkezésre álló kiadványokból;

– önkéntes terjesztők útján történő terjesztés az egyetemi hallgatók körében;

– könyvbemutatók rendszeres megszervezése;

– könyvkiállításokon való rendszeres jelenlét;

– egyetemi rendezvények, konferenciák könyvstandjain való rendszeres jelenlét;

– BT rendezvényein történő könyvkiállítások;

– címlisták, könyvismertetések közzététele a Bolyai Társaság honlapján;

– állandó hozzáférhetőség biztosítása a Bolyai Társaság irodájában;

– folyamatos reklámozás, tájékoztatás a sajtóban, interneten, szórólapokon, szakmai összejöveteleken, rendezvényeken, önkéntes terjesztők útján;

Költségek:

– költségtényezők:

– kiadási költségek (ISBN szám, kiadó, szerkesztő, korrektor, tördelő szerkesztő, borítóterv, szaklektorok, nyelvi lektor költségei, szerzői honorárium);

– nyomdai költségek;

– terjesztési költségek, postai költségek;

– költségek fedezése

– pályázatokból;

– támogatásokból (szponzorizálás útján);

– szerzői hozzájárulásokból;

– adományokból;

– előfizetésekből;

– a BT saját alapjaiból való hozzájárulásokból.

– A támogatókat és a támogatási szerződések adatait minden esetben feltüntetik a kiadványokban.

Az Egyetemi Műhely Kiadó ALAPÍTÓ OKIRATA itt elolvasható: BT-EMK-Szabalyzat.

Vélemény, hozzászólás?