Virtuális Bolyai Egyetem – Szabó T. Attila (DSc.biol., BioDatLab, Balatonfüred): Festetics Imre és a genetika tudományának a megszületése: „A Természet Genetikai Törvényei” (1819)

A Virtuális Bolyai Egyetem áprilisi mehívottja, Szabó T. Attila (DSc.biol., BioDatLab, Balatonfüred) Festetics Imre és a genetika tudományának a megszületése: „A Természet Genetikai Törvényei” (1819) címmel tart előadást.

Pontosan 2018 áprilisában lesz 199 éves az a “Beltenyésztésről” (“Über Inzucht”) címmel közölt német nyelvű szakcikk, melyben Festetics Imre – legjobb tudásunk szerint a világon elsőként –kimondta, hogy a “Természet Genetikai Törvényei” egy új és önálló tudományterület törvényei. Mendel előtt 46 évvel megelőlegezte a mendeli törvények egy részét, és megállapította, hogy a “Természet Genetikai Törvényei” nem magyarázhatók a véren keresztüli öröklődés korabeli elképzelésével. Azt is világosankimondta, hogy az öröklődést nem a külső környezet (nurture), hanem az élőlények belső folyamatai irányítják. Felismerte, hogy a genetikai törvények növényekre, állatokra és az emberre egyaránt érvényesek. Azt is hangsúlyozta, hogy megértésükhöz jól tervezett beltenyésztéses kísérletekre és matematikai módszerekre van szükség. Kimondva-kimondatlanul megsejtette az öröklődés, a kiválogatás (szelekció) és a fejlődés (evolúció) kapcsolatát is
Festetics Imre nem magános farkasként, hanem egy nagy tudományos vita részeseként, egy tudományos vita 61. (záró) közleményében arra a kérdésre adott előre mutató választ, hogy “Mi öröklődik és hogyan?” Az sem mellékes, hogy ez a válasz Mendel városában, Brünnben került közlésre, 3 évvel Mendel születése előtt egy európai olvasottságú tudományos folyóiratban. Nem kétséges tehát Festetics Imre (1764–1846) előfutára volt Gregor Mendelnek (1822–1884), és eredményeinek ismerete nélkül nem értelmezhetők helyesen a genetika tudományának a kiemelkedéséhez vezető folyamatok.
Festetics Imre felismerésének jelentőségét külön kiemeli, hogy eredményeit saját, Nyugat-Magyarországon végzett keresztezési kísérleteire alapozva egy korabeli juhnemesítő “kutatóhálózat” vezéregyéniségekét érte el. Az sem mellékes, hogy ezek az eredmények a Magyar Tudományos Akadémia alapításának a korában születtek és a felfedező – Festetics Imre – a magyar akadémiát megalapító Széchenyi Istvánnak nagybátyja volt.

További részletek az előadás Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/events/593127454384641/

Időpont: 2018. április 24. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE Klubterme (E. de Martonne u. 1.)

 

Communitas Alapítvány – Pályázati felhívás könyvkiadásra

Kedves Kollégák!

 

A Communitas Alapítvány Könyvkiadás Szaktestülete kiírta az idei könyvkiadási pályázatát. A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó ebben az évben is vállalkozik pályázatok benyújtására és a támogatást nyert kiadványok megjelentetésére.

A Bolyai Társasághoz beküldendő pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pontosan kitöltött pályázati űrlap (mellékelve, csak a kiadványra vonatkozó részeket kell kitölteni: római II., III. alpont sárgával jelölt szekciói, valamint a teljes 1. sz. melléklet!);
 • a kiadásra előkészített, megszerkesztett végleges kézirat elektronikusan; 2018-tól kezdve a pályázathoz tartozó, kiadóilag megszerkesztett kéziratot nem kell kinyomtatva mellékelni!
 • 2 szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőitől, a véleményezők saját kezű aláírásával, az elérhetőségüket is feltüntetve.

A pályázatban való részvétel feltétele a 2018. évi BT tagsági díj befizetése.

A pályázatok benyújtása csakis erre a célra kiállított pályázati űrlapokon történhet, amelyeket megtalálnak a csatolmányban. Kérjük, a mellékelt űrlapon dolgozzanak!

A megadott feltételeket nem teljesítő pályázatok formailag hibásnak számítanak és nem képezik tartalmi elbírálás tárgyát.

A pályázati űrlapokat elektronikusan, a pályázatra benyújtandó kéziratokat ugyancsak elektronikus formátumban (CD-n, DVD-n) juttassák el a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó e-mail címére: egyetemimuhely@gmail.com

A pályázat benyújtási határideje a Bolyai Társasághoz 2018. április 20. Ezt követően beérkező pályázatokat ebben a pályázati körben nem áll módunkban figyelembe venni!

A Bolyai Társaság által benyújtható pályaművek száma legtöbb 12 lehet. Ha ennél több pályázat érkezik be, a Bolyai Társaság vezetősége dönt arról, hogy mely pályázatokra igényelnek támogatást a Communitastól.

A fentieken kívül kérjük, vegyék még figyelembe:

 • A Bolyai Társaság könyvkiadással kapcsolatos határozata értelmében pályázatra csak végleges, szerkesztett kéziratot lehet benyújtani, a szaklektori vélemények kíséretében. A támogatás elnyerése esetén kizárólag a nyomdai előmunkálatokra (korrektúra, tördelés) kerülhet sor!
 • A támogatott kiadványok megjelentetését csak az eredményhirdetést követően vállaljuk.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta, Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz., mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Dr. Veress Károly, a kiadó igazgatója

FRISSÍTVE! Kéziratok leadási határideje – 2018

Kedves Kollégák, tisztelt Szerzők!

A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége ‒ az előző évek könyvkiadási tapasztalatai és a 2018. jan. 27-i határozata alapján ‒ az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy idén a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb 2018. május 31-ig, illetve az ennél korábbi dátumon megjelent pályázati felhívás aktuális határidejéig[1] megérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

 1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban;
 2. A kézirat szükséges tartozékai: a szerző vagy más szakember által írt előszó; a név- és tárgymutató összeállításához szükséges címszavak; román és angol nyelvű kivonatok és kulcsszavak; tartalomjegyzék; rövid ismertető a szerző szakmai tevékenységéről;
 3. Legalább egy szaklektori vélemény a szakterület elismert képviselőjétől.

A május 31-i, illetve a kijelölt beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát május 31-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A május 31., illetve a kijelölt beérkezési határidő után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A kéziratok szerkesztése során kérjük, legyenek tekintettel az EMK sorozatainak szerkesztési szabályzataira. Ezek elérhetőek a kiadó honlapján.

A Bolyai Társaság a szerzőkkel (a közös tanulmánykötetek és konferenciakötetek esetében a kötetek szerkesztőivel) a kéziratok beérkezésekor kiadási előszerződést köt.

FIGYELEM! A Bolyai Társaság Vezetőségének határozata értelmében amennyiben a pályázatra benyújtott, támogatást nyert kézirat a szerző mulasztása miatt nem kerülhet kiadásra, s így a pályázati támogatás elvesz, a szerző kéziratainak pályáztatását és kiadását az Egyetemi Műhely Kiadó a soron következő 3 évben nem vállalja!

A felsoroltak tiszteletben tartását a pályázati előírások és határidők betartása, a kéziratok nyomdai előkészítésének az optimális ütemezése, a nyomdai munkálatok évvégi tehermenetesítése, és nem utolsó sorban a kiadói tevékenység minőségének a biztosítása egyaránt megköveteli.

Szíves megértésüket köszönjük!

Kolozsvár, 2108. március 19.

Veress Károly, az EMK igazgatója

Gábor Csilla, a BT elnöke

[1] Kérjük, minden esetben vegyék figyelembe a Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó által közzétett pályázati felhívásokban kitűzött határidőket!

VBE – Homa Ildikó: Pszicho-szóma vagy szomato-psziché?

A második félév második VBE-előadója, Homa Ildikó Pszicho-szóma vagy szomato-psziché? Embodiment: az érzelmek „megtestesülése” a nyelvben. címmel tart előadást.

“Az előadásomban arra keresek választ, hogy milyen módon próbáljuk szavakba önteni az érzelmeinket. A pszichoszomatika azt mutatja meg, hogy miként befolyásolják a testünket az érzelmeink, mit mond a testünk a lelkünkről. A testünk elárulja a lelkünket. De a lelkünk (vagy a nyelvünk) el tudja-e árulni a testünket? A kognitív nyelvészet metaforaelmélete felvázolja az utat a testtől a lélekig. A szenzomotoros tapasztalatok képezik a verbális kifejezéseink alapját. Érzelmeink tehát egyféleképpen meg vannak testesülve. Nem léteznek érzelmek testi implikációk nélkül. Nemcsaka forrás (test), de a cél (lélek) is testesülve van (embodied).”

Időpont: 2018. március 13. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Római Katolikus Teológia Kar díszterme, Szentegyház (Iuliu Maniu) u. 5.

 

 

Pályázati felhívás 2018 – Communitas Alapítvány, Művelődési Szaktestület

Kedves Kollégák!

Megjelent a Communitas Alapítvány Művelődési Szaktestületének pályázati kiírása.[1] A Bolyai Társaság a korábbi évekhez hasonlóan idén is vállalja a BBTE keretében működő magyar intézetek pályázatainak benyújtását a következő témakörökben:

 • a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
 • közösségfejlesztő tevékenységek;
 • művészettörténeti kutatások támogatása.

Kérjük Önöket, számoljanak azzal, hogy a Communitas szaktestülete valószínűleg májusig bírálja el a pályázatokat. Az eredményhirdetés előtt megvalósított programok költségtérítését, sajnos, nem áll módunkban garantálni.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek a 2018. évi tagsági díjat kifizetni!

 1. A programmal kapcsolatos tudnivalók
 • A Bolyai Társaság vállalja a pályázatok továbbítását, az elszámolás benyújtását, azonban a pályázati űrlap programra vonatkozó részeinek kitöltése a szervezőkre hárul.
 • A pályázáshoz kérjük a mellékelt pályázati űrlapon sárgával kijelölt részeket kitölteni. Megkérjük, csakis elektronikusan, a jelen levélhez mellékelt pályázati űrlapon dolgozzanak!
 • A pályázatokat kérjük 2018. március 12. (hétfő), 15 óráig beküldeni a Bolyai Társaság e-mail címére: bolyaitarsasag@gmail.com. A késve érkező pályázatokat nem áll módunkban feldolgozni és továbbítani.
 • Az elszámolás szakmai részének (román és magyar nyelvű beszámoló, illetve csatolmányok), illetve a pénzügyi elszámoláshoz szükséges dokumentációnak az összeállítása a szervezők felelőssége. A Bolyai Társaság az elszámoláshoz szükséges minden útmutatást és segítséget megad.

FIGYELEM! Amennyiben egy szervezet a támogatási összeget nem számolja el, vagy a program határidejét követő 30 napon belül nem indokolja meg írásban annak okát, a soron következő pályázati kiírásra beérkezett pályázatait a szaktestület nem részesíti támogatásban.

 • A program konkrét lebonyolítása ugyancsak a szervezők dolga.
 1. A pályázható költségekkel kapcsolatos tudnivalók:
 • A Communitas Alapítvány nem nyújt anyagi támogatást honoráriumok és tiszteletdíjak kifizetésére, valamint személyes jellegű felszerelésekre, ruházatokra.
 • A Communitas Alapítvány elszámolási szabályzatának értelmében az étkezésre fordítandó összeg nem haladhatja meg az igényelt támogatás 25%-át.
 • A program lefutásától számított 30 napon belül a pályázónak kötelező elszámolnia a támogatás felhasználásáról.

Bármilyen további kéréssel, kérdéssel forduljanak bizalommal a Bolyai Társaság irodavezetőjéhez:

Bilibók Renáta

Bolyai Társaság

Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie 1989, 116. sz.

Mobil: 0755684997​

 

A sikeres együttműködés reményében tisztelettel,

Dr. Gábor Csilla, elnök

 

[1] http://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-muvelodesi-tevekenyseg-tamogatasara-2018-egesz-eves

VBE – Tóth Zsombor: Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban

A második félév első meghívott előadója, Tóth Zsombor (MTA BTK ITI) Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban. A börtöntapasztalat történeti antropológiai kontextusairól címmel tart előadást.

Börtön és írás ‒ börtönírás a kora újkorban. A börtöntapasztalat történeti antropológiai kontextusairól.

A börtönirodalom a nemzetközi kutatásban részint azt a világirodalminak is nevezhető korpuszt jelöli, amely Boethiustól indítható és Primo Leviig, valamint sok más 20. századi börtön- és lágertapasztalatot megjelenítő szövegig tart, illetve magát az irodalom- és társadalomtörténeti kutatást is, amely a fogság- és börtöntapasztalat és diskurzusainak vizsgálatát célozza meg. Előadásom, fókuszában a kora újkori magyar hagyománnyal, arra tesz kísérletet, hogy a „magyar börtönirodalom” lehetséges korpuszát rajzolja meg, továbbá a börtöntapasztalat és íráshasználat írásantropológiai és eszmetörténeti kontextuális összefüggéseit vázolja fel. A kora újkori fogságban keletkezett szövegek kulturális és történeti referenciáinak vizsgálata ugyanis lehetővé teszi a börtöntapasztalat mellett a száműzetés, vagyis az exilium, illetve a köréje felépülő kora újkori migrációs kultúra sajátosságainak az újszerű értelmezését is.

Időpont: 2018. március 6. (kedd), 18 óra

Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar (Horea u. 31.), Brassai terem

Bethlen Gábor Alap – központi pályázat 2018

Kedves Kollégák!

 A Bethlen Gábor Alap kiírta idei, A magyar kultúráért és oktatásért című központi pályázatát. A Bolyai Társaság idén is vállalja a pályázatok összegyűjtését és benyújtását.

Kérjük azokat a kollégákat, akik a pályázásban a Bolyai Társaság közreműködését igénylik, a szabályzat értelmében szíveskedjenek legalább a 2017. évi tagsági díjat kifizetni!

 Pályázatot lehet benyújtani a következő témákban:

 1. I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása, különös tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben
 • magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN RENDEZVÉNYENKÉNT MAXIMUM 150.000, INTÉZETENKÉNT (AMENNYIBEN TÖBB RENDEZVÉNNYEL PÁLYÁZNAK) MAXIMUM 300.000 FT KÖLTSÉGVETÉSŰ PÁLYÁZATOKAT FOGADUNK EL! TUDOMÁNYOS KUTATÁSOKRA SZINTÉN 300.000 FT PÁLYÁZHATÓ INTÉZMÉNYENKÉNT![1] 

 1. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése
 • dokumentum- és kisjátékfilm-készítés

EBBEN A PÁLYÁZATI TÉMÁBAN KÖTETENKÉNT MAXIMUM 150.000 FT PÁLYÁZHATÓ.

 FONTOS! A Bolyai Társaság és az Egyetemi Műhely Kiadó vezetősége az érdekeltek szíves tudomására hozza, hogy a Bolyai Társaság csak azoknak a kéziratoknak a pályáztatását vállalja a kiadási támogatás elnyerése, illetve az Egyetemi Műhely Kiadónál való megjelentetése céljából, amelyek az alább felsorolt pályázati és kiadási feltételeknek eleget tesznek, és legkésőbb március 25-ig beérkeznek a Bolyai Társaság irodájába:

 1. Végleges formára hozott, teljes és egységesen szerkesztett kézirat (a szerkesztő megnevezésével), word és pdf formátumban, valamint 1 nyomtatott példányban

A március 25-i beérkezési határidő után a kéziratokon csak kisebb módosításokra, kiegészítésekre lesz lehetőség, a kiadó munkatársaival egyeztetett időrendben; nagyobb terjedelmű, strukturális módosítások nem lehetségesek, illetve, amennyiben mégis szükségesek, a kézirat kiadása áttolódhat a következő évi kiadási tervbe.

A jelzett időpont előtt lezáruló pályázati határidők esetében csak azokat a kéziratokat pályáztatjuk, amelyeknek a szerzői írásbeli nyilatkozatban vállalják, hogy a munkát március 25-ig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáig befejezik. Ennek hiányában az elnyert támogatást más kiadványok megjelentetésére fordítjuk.

A március 25. után beérkezett kész, szerkesztett kéziratok kiadására a következő évi kiadási tervben kerülhet sor, vagy pedig a kiadási tevékenység újraütemezése útján, amennyiben átirányíthatókká válnak a feltételeket időközben nem teljesítő kiadványokra nyert támogatások, illetve ha a szerző maga szerez más forrásokból támogatást.

A Bolyai Társaság a megnyert összeg függvényében fogja elosztani a támogatást a programok között!

 Támogatható kiadások (részletesen a dokumentum végén található táblázatban):

 • Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai).

Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési- és internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás,
 • telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó.

Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. A programok beküldői felelősséget vállalnak, hogy a program más pályázó által nem kerül be a regionális pályázatra is!

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt szükséges megjelölnie.

Határidők:

Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

Benyújtási határidő a Bolyai Társasághoz: 2017. december 13.

Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania A

A pályázatok benyújtásához szükséges:

– a Bolyai Társaság tagsági díjának kifizetését igazoló nyugta/bankszámlakivonat.[2]

– a program részletes leírása: mi a címe, miben áll, miért fontos, kiket érint közvetlenül és közvetve, a megvalósítás helyszínei, várható eredmények. A felsorolt pontokat tárgyilagosan kell érinteni, a felsorolt adatok legyenek reálisak, megvalósíthatóak;

– a program ütemterve;

– a program költségvetése: kérjük, a költségekhez reális indoklást fűzzenek. Kérjük, a betervezett tételeket ellenőrizzék a dokumentum végén található táblázatban;

– a programfelelős személyes adatai.

 A PROGRAMOK KOORDINÁTORAI MINDEN ESETBEN VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT, LEBONYOLÍTÁSÁÉRT, ELSZÁMOLÁSÁÉRT A BOLYAI TÁRSASÁG FELÉ.

Ha kérdésük van, vagy további információra van szükségük, forduljanak bizalommal a Társaság irodavezetőjéhez, Bilibók Renátához!​ ​

Bolyai Társaság

Kolozsvár/Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116

Tel.: 0264591582​

Mobil: 0755684997​

Kolozsvár, 2017. november 23.                                                                    Dr. Gábor Csilla, a BT elnöke

Bilibók Renáta, irodavezető

[1] FONTOS! A tudományos kutatásokra szánt 300.000 Ft csak úgy kerülhet kiosztásra, ha a kutatócsoport a projekt végén vállalja egy kiadvány szerkesztését a program lefutása alatt. Ez nagyjából 150.000 Ft/kiadvány.

[2] A tagsági díj összege 20 RON/év. Kifizethető személyesen, a Bolyai Társaság székházában, illetve banki utalással. Egyesületünk adatai:

Megnevezés: Societatea Bolyai

Cím: 400604 Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj

Adószám: 4525526

Bankszámlaszám: RO80BRDE130SV07821451300

Bank: BRD Cluj
Amennyiben bankon keresztül történik a kifizetés, kérjük, megjegyzésként írják be: „cotizaţie membru”.

Posted in Hírek, Pályázatok

Betegség miatt elmarad Szabó T. Attila VBE-előadása

Tisztelt Érdeklődők! Sajnálattal közöljük, hogy Szabó T. Attila november 21-re tervezett VBE-előadása betegség miatt ELMARAD. Nem véglegesen azonban: az előadást 2018 áprilisára tervezzük újra. A részletekkel időben jelentkezünk. Megértésüket köszönjük!

Interdiszciplináris párbeszéd VI. Mikro- és makrovilágok

A Bolyai Társaság a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel közösen idén hatodik alkalommal szervezi meg az Interdiszciplináris párbeszéd konferenciát. Idei központi témáink: Mikro- és makrovilágok.

PROGRAM
PÉNTEK, október 20. 
Helyszín: Jókai (Napoca) u., 11. sz., Ferdinand terem

9:45–10:00 A KONFERENCIA MEGNYITÁSA
10:00–10:20 Barabás Réka: Változó tulajdonságok és törvényszerűségek a makro- és mikroanyagok világában
10:25–10:45 Molnár-Bodrogi Enikő: Mikro- és makrovilágok határjárói Fennoskandiában
10:50–11:10 Csata Adél: Egy interdiszciplináris prédikáció: Benkő József Téli bokrétája
11:15–11:35 Bulcsú László: Községiség, avagy az igazgatásilag összevont települések problematikája Romániában egy eset tükrében

11:35–11:55 SZÜNET

11:55–12:45 Hadas Miklós: A mikromakro-problematika és a szociológiai képzelet

13:00–15:00 EBÉD

Helyszín: BBTE főépülete, II. emelet, Augustin Maior (239. sz.) terem

15:00–15:20 Nagy László: A kvantummechanika törvényei és a makroszkopikus világ
15:25–15:45 Berszán Lídia – Fodor Rita: Az egyéni álmoktól a közösségépítésig: a ‘wallpaintig’ módszer mikro és makroszintű hatásai
15:50–16:10 Bodó A. Ottó: A politika keze belóg a színházba
16:15–16:35 Varga P. Ildikó: (Kultúr)politikák. A La Fontaine Társaság első évtizede

16:35–16:55 SZÜNET

16:55–17:15 Lakatos Artur – Nagy Egon: Az új világ (Európa) rend. Joel Kotkin 19 törzse és a két- vagy többsebességes Európa
17:20–17:40 Lakatos-Fleisz Katalin: Széles távlatok és apró részletek Szentkuthy Miklós prózájában

17:45–18:00 A BOLYAI TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE

18:00:00 ÁLLÓFOGADÁS

SZOMBAT, október 21. 
Helyszín: BBTE főépülete, II. emelet, Augustin Maior (239. sz.) terem

10:00–10:20 Péter István: A reformáció mikro- és makrokörnyezete
10:25–10:45 Bakos Áron: „Az a rendbeli nagyon jó volt!” A narratív makrostruktúrák és a mikrotörténeti elbeszélés
10:50–11:10 Szabó Béla: Értékek, attitűdök és dilemmák a társadalom mikro- és makrovilágában
11:15–11:35 Péter László: Szabadság a hegyen. Tiltott labdarúgás Ceauşescu Romániájában

11:35–11:55 SZÜNET

11:55–12:45 Gergely Árpád László: Gravitációs hullámok, felfedezésük és a 2017-es Fizikai Nobel-díj

13:00 EBÉD

Tíz éves az Egyetemi Műhely Kiadó

A Bolyai Társaság által fenntartott Egyetemi Műhely Kiadó tíz éve jelentet meg az egyetemi oktatást segítő és kutatási eredményeket publikáló egyetemi tankönyveket, jegyzeteket, monográfiákat, konferencia- és tanulmányköteteket. Ebből az alkalomból kerekasztal-beszélgetést szervezünk a Kiadó tevékenységéről és a hazai magyar nyelvű tudományos könyvkiadás helyzetéről. Részt vesznek: Benedek József egyetemi tanár, a kiadói tanács tagja; Bilibók Renáta felelős kiadó; Fazakas Emese egyetemi docens, szerző, szerkesztő; Rigán Lóránd, a Korunk és a Komp-Press Kiadó szerkesztője. Felvezetőt tart Veress Károly egyetemi tanár, az EMK alapító igazgatója.

Időpont: 2017. augusztus 17, csütörtök 16-18 óra.
Helyszín: BBTE, központi épület (Kogălniceanu/Farkas u. 1. sz.), I. emelet, Böhm Károly terem.

A rendezvényen az EMK kiadványai is hozzáférhetők lesznek az érdeklődők számára.

Zece ani de la înființarea Editurii Egyetemi Műhely
Deja de zece ani apar manuale și cursuri universitare, monografii, volume de studii și conferințe publicate de Editura Egyetemi Műhely, înființată în cadrul Societății Bolyai. Cu această ocazie organizăm o masă rotundă despre activitatea editurii și despre condițiile și
posibilitățile de editare a publicațiilor științifice în limba maghiară. Vor participa: Benedek József, profesor universitar, membru în consiliul științific al editurii; Bilibók Renáta, redactor responsabil; Fazakas Emese, conferențiar universitar, autor, redactor; Rigán Lóránd, redactor la revista Korunk și la Editura Komp-Press. Cuvânt introductiv și moderare: Veress Károly, profesor universitar, director
fondator al Editurii Egyetemi Műhely.

Data: 17 august 2017, joi, orele 16-18.
Locul: Clădirea centrală UBB (Str. Kogălniceanu nr. 1), etaj I., sala Böhm Károly.

În cadrul evenimentului vor fi expuse și publicațiile apărute la editură.